Daniels Smart Energy BV heeft met ingang van november 2023 een nieuw naam: DSNRG. Tegelijk met die stap zijn de activiteiten van Combest VOF geïntegreerd in het advies- en projectbureau gespecialiseerd in duurzame energieoplossingen.

DSNRG helpt al 14 jaar bedrijven bij investeringen in en realisatie van duurzame energie-installaties. Momenteel rijzen de kosten voor energie en energiebelasting de pan uit, stelt directeur Rudy Daniels.

Machine voor het verbranden van groenteresten en andere overtollige biomassastromen in de glastuinbouw

"Nederland kampt met netcongestie. Daarom worden naast zonnepanelen ook warmtepompen, windenergie, energieopslag en datamanagementsystemen in meerdere combinaties toegepast. We passen ook verbrandingstechnologie toe die reststoffen zoals pluimveemest, digistaat en groenteafval binnen de emissie-eisen corrosievrij kan omzetten in heet water. Een uitkomst voor de glastuinbouw!"

DSNRG zet zich in voor de optimale configuratie en maximale technische prestaties van de installatie(s). "We hebben circa 300 projecten afgerond in de agrarische sector, bij loonbedrijven, maar ook in het MKB waaronder bij hotels, bedrijfsverzamelgebouwen en productiefaciliteiten. Daarnaast zien we in toenemende mate belangstelling uit de glastuinbouw."

Voor meer informatie:
DSNRG
Asserstraat 1
9461 GA Gieten
rudy@dsnrg.nl
www.dsnrg.nl