De harde daling van de gasprijs de afgelopen tijd is de afgelopen dagen een beetje gestokt. De prijs schiet wat meer op en neer en blijft iets boven de 30 euro per megawattuur hangen, voor het dichtstbijzijnde TTF-maandcontract (januari 2024).

De EPEX-dagprijs voor elektriciteit ligt wel weer een stukje lager dan gisteren en ook in vergelijking met afgelopen week. De prijs per megawattuur komt uit op net iets minder dan 72,5 euro.


TTF-gasprijs contract 'januari 2024' t/m 19 december 2023. Klik hier voor vergroting en de meest actuele cijfers.

Geen witte Kerst, maar wel zonnige prijzen constateren de specialisten van energiehandelsplatform Powerhouse treffend in de weekupdate voor week 51. De druk op de prijzen blijft onverminderd.

De gasprijsbeweging die er is komt volgens de specialisten van 'iedere update van de weersvoorspelling die leidt tot een aanpassing van de gasprijzen.' Het is momenteel ook het enige nieuws van betekenis, constateert men. De aanvoer is stabiel, de vraag lager dan gemiddeld en de voorraden ruim. Lees hier de hele update.

Het Noorse energiebedrijf Equinor gaat voor 50 miljard euro gas leveren aan het Duitse staatsenergiebedrijf SEFE. Daarmee wil Berlijn het gas compenseren dat het eerder uit Rusland importeerde. 'De vraag is of Nederland ook zoiets moet doen, en wie dan het initiatief gaat nemen’, aldus energiedeskundige Jilles van den Beukel bij BNR.

De Tweede Kamer ontving gisteren een brief met de stand van zaken omtrent geothermie in Nederland. Daarin wordt onder meer teruggeblikt op de wijziging van de Mijnbouwwet die op 1 juli 2023 in werking is getreden. De wijziging moet geothermieontwikkeling versnellen. Met de wetswijziging is ook de financiële en risicodragende deelname van EBN (Energie Beheer Nederland) in
nieuwe geothermieprojecten geïntroduceerd.

De verwachting van het kabinet is dat na inwerkingtreding van de gewijzigde Mijnbouwwet het aantal vergunningaanvragen zal toenemen, onder andere, omdat door onzekerheid over de regels
initiatiefnemers de afgelopen periode enigszins terughoudend zijn geweest. Lees hier de hele brief.

In een andere brief deelt de staatssecretaris dat lithiumwinning middels geothermie in Nederland nog niet rendabel is. "Dat komt door
de lage concentraties die tot nu toe in geothermiebronnen in Nederland aangetroffen zijn, de complexiteit van het extractieproces en de afwezigheid van technologieën om bij de vastgestelde lage concentraties een rendabel project te kunnen realiseren." Helemaal uitsluiten van de optie gebeurt niet. Technisch gaan de ontwikkelingen snel en mogelijk wordt er alsnog een bron gevonden met meer potentie.

De regering streeft naar een CO2-vrije elektriciteitssector in Nederland in 2035. In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Jetten een update. "De meeste maatregelen liggen op schema en kunnen op afzienbare termijn een bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de elektriciteitssector." Ook zijn er "en aantal maatregelen zeer complex". De minister ziet desondanks het restemissiedoel voor de elektriciteitssector in 2030 in beeld komen.

Nederland heeft tot nu toe in totaal 4,7 GW aan windenergie op zee gerealiseerd, goed voor ongeveer 16% van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. Het doel van 4,5 GW dat in 2013 is afgesproken is daarmee ruim en binnen de afgesproken tijd behaald, deelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Volgende week start het traject voor de gunning van twee van de grootste windparken op zee tot nu toe, waarbij in één keer 4 GW windenergie op zee wordt vergund. Bijna net zoveel als de totale capaciteit van de bestaande windparken bij elkaar.