Tholen - Scherminstallaties zijn tegenwoordig steeds bepalender voor de teelt en daardoor steeds intensiever in gebruik. Het gebruik van scherminstallaties veranderde al bij het gebruik van Diafragma-schermen en nu bij geconditioneerd telen, airmixers, PAR perfect en Het Nieuwe Telen.


Willem Vriezen en Dave Boer.

Al deze nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat het scherm veel vaker en intensiever gebruikt wordt. Dave Boer van Huisman Screen Systems: “Waar het scherm vroeger enkele keren per dag open en dicht ging zien we nu tientallen bewegingen per dag en soms per uur. Bij bestaande trekdraadinstallaties zien we hierdoor snellere degradatie van de trekdraden. Dit vraagt in veel gevallen om een verbetering van de standaard trekdraad.

Huisman heeft zich als doel gesteld een trekkabel te ontwikkelen die geschikt is voor dit steeds intensievere gebruik. De trekkabel moet goed bestand en soepel zijn bij de wikkelbussen en keer- wielen, en daarbij moet de kabel op de lange afstanden een minimale rek hebben.”

Naast het intensieve gebruik worden kassen steeds groter, en neemt het aantal schermlagen toe. Het onderste scherm kan de hele dag dicht liggen en zo het zicht onttrekken aan de installaties erboven. Het is vaak onmogelijk ieder dag de gehele scherminstallatie te ‘zien’ en zo te ontdekken of er trekdraden gebroken zijn.

Dave: “Dit intensieve gebruik van de scherminstallatie en de veranderende wensen t.a.v. de betrouwbaarheid stelt andere eisen aan de staalkabel. Daarom zochten we naar een staalkabel met een langere levensduur én daarbij voldoet aan de wensen en eisen die er tegenwoordig gesteld worden aan een scherminstallatie.”

Huisman test al jaren staalkabels op de testbank. Deze testbank is speciaal gebouwd waar ze tegelijkertijd meerdere kabels kunnen testen op levensduur en slijtage. Door een uitgekiend ontwerp worden de draden belast op trekkracht, moeten ze keer op keer op- en afwikkelen en draaien ze over de zelfde omkeerwielen. Net als in de praktijk.

Staalkabels testen
Dave: “Om een goed inzicht te krijgen zijn we begonnen de gangbare staalkabels uitgebreid te testen. De hiermee verkregen data hebben we vergeleken met de resultaten en met de data vanuit het veld en de praktijk. We hebben van meerdere kwekers data mogen ontvangen over het gemiddelde aantal schermbewegingen per dag en het gebruik in het algemeen. Na de test van de standaard kabel zijn we andere bestaande kabels gaan testen. Als tweede kwam een staaldraad met touwkern op de testbank. Deze kabel wordt ook gebruikt bij wikkelbussen en keerwielen. Als derde kabel hebben we de kunststof kabel getest die regelmatig in foliekassen wordt gebruikt.”

Met het eisenpakket en de resultaten van alle testen zijn ze met de producent om tafel gaan zitten. Hier zijn nieuwe ontwerpen uit ontstaan. We zijn deze kabels gaan testen. Er vielen kabels af én er waren kabels die het beter deden.

Uiteindelijk hebben ze een kabel kunnen ontwerpen. De kabel heeft een vernieuwde opbouw van garens en bestaat uit een mengsel van verschillende dunnere en dikkere garens. De combinatie van de garens en de hoge kwaliteit van de producent deed ze besluiten om hier verder mee te gaan testen. De draad werd belast met 250 kg. Dat is een aanzienlijk hogere belasting dan in de praktijk. Dave: “In vergelijking tot de standaard staalkabels en ook de staalkabels met touwkern zien we dat de Dynamic kabel wel 7 tot 10 keer meer buigmomenten kan doorstaan.”

Voor meer informatie:
Huisman Screen Systems
Leehove 39
2678 MA De Lier
Tel: +31 (0)6 549 17 411
info@huismanscreensystems.com
www.huismanscreensystems.com