Op 18 december 2023 heeft de Europese Unie (EU) een nieuw sanctiepakket aangenomen. De nieuwe sancties zijn onder andere gericht tegen de Russische militaire industrie, cyber-toeleveranciers van de Russische inlichtingendiensten en invoer van Russische diamanten. Ook zijn er nieuwe maatregelen tegen het omzeilen van sancties.

EU: sancties tegen Rusland
De EU heeft sancties tegen Rusland ingesteld vanwege de illegale annexatie van Oekraïens grondgebied. De sancties blijven nodig om maximale druk uit te oefenen op Rusland, om de agressie in Oekraïne te beëindigen. Sancties maken het onder andere moeilijker voor Rusland om de oorlog te blijven bekostigen.

De nieuwe sancties in het kort
Verder aanpakken van de Russische militaire industrie
De EU legt meer sancties op tegen de Russische wapenindustrie. Ook Nederland heeft zich hier in onderhandelingen sterk voor gemaakt. De nieuwe maatregelen:

  • Nieuwe personen en entiteiten zijn op de sanctielijst gezet.
  • Aanvullende verboden op de export van producten naar Rusland. Het gaat om goederen die bijdragen aan de ontwikkeling van de Russische defensie-industrie, zoals onderdelen van drones.

Bestrijden van kwaadwillende Russische cyberoperaties
De EU zet zich ook in om kwaadwillende Russische cyberoperaties tegen Oekraïne te bestrijden, door in dit nieuwe pakket sancties op te leggen aan cyber-toeleveranciers van de Russische inlichtingendiensten.

Uitbreiding verboden op import van Russische producten
Er komt in heel de EU onder andere een verbod op de import, aankoop of overdracht van Russische niet-industriële diamanten. En de invoer van andere goederen – zoals ruwijzer, koperdraad, folie en pijpleidingen – die Rusland veel inkomsten opleveren en daarmee de voortzetting van de agressieoorlog tegen Oekraïne mogelijk maken.

Extra maatregelen tegen het omzeilen van sancties
De EU neemt extra maatregelen om personen en organisaties die sancties omzeilen aan te pakken. Onder andere:

  • Nieuwe toevoegingen aan de lijst van organisaties waarvoor exportbeperkingen gelden.
  • Aanscherping in het handhaven van het olieprijsplafond. Onder andere met verbeteringen aan de procedure waarmee Westerse dienstverleners moeten bewijzen onder het plafond te blijven.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken