Veel groen en wat woningen of ruimte voor glastuinbouw? In Harmelen gaat het over de toekomst van de polder Harmelerwaard. Maandag is een verkenningsstudie gepresenteerd. Daaruit wordt in ieder geval duidelijk dat maar weinig mensen woningbouw op grote schaal willen in het glastuinbouwgebied.

Herstructurering van het gebied blijft als terugvaloptie in beeld als andere perspectieven niet haalbaar blijken. Op dat moment wordt gekozen om glastuinbouwactiviteiten 'duurzaam voort te zetten, ondanks dat de signalen daarover op dit moment niet positief zijn.'

De drie voorgelegde toekomstperspectieven gaan uit van circa 200 tot 750 woningen in het gebied. Het college vraagt daarom aan de gemeenteraad om in de toekomst geen woningbouw op grote schaal mogelijk te maken. Dat ligt anders voor de tuinders. Zij geven aan dat grootschalige woningbouw het enige betaalbare scenario is. De tuinders maken zich zorgen over hun toekomst in het gebied omdat ze weinig mogelijkheden zien om uit te breiden of te verduurzamen.

Op basis van de resultaten van de studie moet de gemeenteraad een richtinggevend besluit nemen voor de toekomst van het glastuinbouwgebied. Probleem is wel dat het uitvoeren van de plannen op korte termijn financieel niet haalbaar is. Daarom worden tot 2030 'nog geen concrete stappen' gezet.

In januari 2024 besluit de gemeenteraad van Woerden over de toekomst van het kassengebied in de Harmelerwaard.

Bron: Gemeente Woerden / VARnws