North Sea Port wordt minderheidsaandeelhouder van Pipelink, vandaag de dag een volle dochteronderneming van Port of Antwerp-Bruges. Dit partnerschap zal lokale, nationale en internationale pijpleidingprojecten ontwikkelen en aanleggen om essentiële stappen te zetten in de modal shift en energietransitie, zo meldt het havenbedrijf.

Pipelink bezit en beheert een asset base van 750 kilometer pijpleidingen in België. Nu North Sea Port via een kapitaalverhoging een minderheidsaandeelhouder wordt van Pipelink, zijn de drie grootste Belgische havenplatformen Antwerpen, Gent en Zeebrugge in Pipelink vertegenwoordigd.

Modal shift en energietransitie
"Pijpleidingen zijn de meest milieuvriendelijke, energie-efficiënte en veilige transportmodus voor de aan- en afvoer van gasvormige en vloeibare producten. Pijpleidingen spelen zo een sleutelrol in de modal shift en de energietransitie."

Win-win
Naast Gent maken ook het Nederlandse Vlissingen en Terneuzen deel uit van North Sea Port. Aangezien het gebied tal van energie-intensieve bedrijven huisvest, zijn er diverse pijpleidingopportuniteiten. Verder heeft Pipelink de ambitie om pijpleidingnetwerken voor het transport van (groene) waterstofdragers zoals ammoniak, methaan en methanol te ontwikkelen.

Voor het aanleggen van dergelijke pijpleidingen tussen de havenplatformen van Zeebrugge en Antwerpen zullen deze leidingen het Gentse havenplatform doorkruisen en kunnen ook de clusters van Gent en Antwerpen met elkaar verbonden worden. Naar analogie met Port of Antwerp-Bruges in Antwerpen kan North Sea Port, als aandeelhouder van Pipelink, een faciliterende rol opnemen bij de ontwikkeling van deze projecten.

Daan Schalck, CEO van North Sea Port: "Onze participatie in Pipelink is alweer een mooi voorbeeld van samenwerking tussen havens en met bedrijven. Hierdoor kunnen we het beheer en de ontwikkeling van de pijpleidingen voor CO2 in ons havengebied mee bepalen en de opportuniteiten voor havenklanten voorop stellen. North Sea Port zet immers in op een maximale ontsluiting van het hele havengebied via de Belgische en de Nederlandse backbones en naar het achterland."

Jacques Vandermeiren, voorzitter van de raad van bestuur van Pipelink en CEO van Port of Antwerp-Bruges: "Voor een uitdaging zoals de energietransitie is samenwerking essentieel. Dat North Sea Port nu ook deel uitmaakt van Pipelink zal deze transitie en de aanleg van benodigde infrastructuur alleen maar versnellen. Dit is voor alle partijen goed nieuws en een win-win. Door het verbinden van de Belgische havenplatformen kunnen we onderlinge concurrentie en mogelijke duplicatie van dure infrastructuur voorkomen."

Bron: North Sea Port