Het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen is tussen 2013 en 2022 afgenomen, maar het tempo van de daling vlakt af. Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving. Het einddoel van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst lijkt buiten bereik.


De chronische blootstelling en acute blootstelling laat de afgelopen jaren een neerwaarste trend zien. Duidelijk is te zien dat de daling minder snel gaat.


Ook het aantal locaties neemt zienderogen af.


In deze afbeelding is duidelijk te zien dat er veel gemeten is in het Westland. Er zijn veel locaties met "geen overschrijdingen" als met "10 of minder in die regio".

Bron: Compendium voor de Leefomgeving