Het college van de gemeente Westland wil een convenant ’Broekpolder2040’ samen met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de coöperatie Broekpolder 2040 aan gaan. Broekpolder heeft grootse plannen.

Het nieuwe convenant waarop wethouder Varekamp bij akkoord van de gemeenteraad een handtekening op wil zetten heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026.

De Broekpolder omvat ruim 600 hectare grond, waarvan 425 hectare glastuinbouw, ruim 400 woningen en een natuur- en recreatiegebied van 40 hectare met daarin de recreatieplas Wollebrand. Op 12 februari 2020 is de coöperatie Broekpolder2040 opgericht om een duurzaam glastuinbouwgebied te ontwikkelen waarin plek is voor wonen, werken en recreëren.

Met dit besluit wordt het samenwerkingsverband tussen de convenantpartijen Boekpolder2040 (naast de coöperatie Broekpolder, ook de gemeente Westland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie ZuidHolland) verlengd en committeert het college zich aan de samenwerking met de coöperatie Broekpolder2040.

Westlanders.nu meldt bij het bericht op basis van de collegebesluiten van week 50 dat 'betrokken bewoners' protest aangetekend hebben tegen het plan.