Desinfectie van drainwater en het toevoegen van natuurlijke stikstof is mogelijk met één machine. Dit is wat VitalFluid heeft ontwikkeld tijdens het Clean2fix-project.

Recirculatie van water in kassystemen is verplicht om een nul-emissie van water te bereiken en de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water te bereiken. Een van de uitdagingen is dat verschillende ziekteverwekkers, zoals virussen, schimmels en bacteriën, in recirculatiewater kunnen voorkomen en dat recirculatie daardoor het risico met zich meebrengt dat ziekteverwekkers via het irrigatiesysteem worden verspreid. Telers in de tuinbouwsector desinfecteren daarom vaak recirculatiewater.


Polo van Ooij en Paul Leenders, oprichters van VitalFluid

Onderzoeksproject
Binnen dit project wordt gebruik gemaakt van plasmatechnologie om drainwater van een tuinbouwkas te desinfecteren en tegelijkertijd natuurlijke stikstof toe te voegen. VitalFluid heeft machines ontwikkeld die het natuurlijke proces van bliksem nabootsen. Deze machines creëren plasma-geactiveerd water (PAW) met tijdelijke desinfecterende eigenschappen en gefixeerde stikstof.

Bij Wageningen University & Research zijn verschillende proeven uitgevoerd om de mogelijkheid te onderzoeken om PAW te gebruiken om drainwater te desinfecteren en tegelijkertijd natuurlijke stikstof toe te voegen. Om het desinfecterende vermogen te testen zijn testen uitgevoerd op verschillende modelplantpathogenen (virus ToMV, schimmel Fusarium en bacterie Xanthomonas). Tegelijkertijd zijn er proeven uitgevoerd om te testen wat de invloed van het proces is op de wortels en groei van de planten, vruchten en opbrengst.

Resultaten

Desinfectie-eigenschappen:

• PAW vertoonde sterke desinfecterende eigenschappen tegen de schimmel Fusarium en de bacterie Xanthomonas.

• De log 6-reductie duidt op een reductie van 99,9999% in het aantal levensvatbare micro-organismen, wat erop wijst dat PAW zeer effectief is in het doden van deze ziekteverwekkers.

Antiviraal effect:

• De hoogste dosis PAW resulteerde in een zevenvoudige afname van het aantal besmettelijke virusdeeltjes, en zou na optimalisatie van de technologie zelfs nog hoger kunnen zijn.

• Dit suggereert dat PAW antivirale eigenschappen heeft, wat bijdraagt aan de vermindering van virale besmetting.

Geen negatieve effecten op planten:

• Tijdens de proeven zijn er geen negatieve effecten op de groei en kwaliteit van wortels, planten of vruchten waargenomen.

• Dit is een cruciaal aspect, omdat het aangeeft dat PAW, bij de geteste concentraties, veilig is voor de algehele gezondheid en ontwikkeling van de vruchten.

Conclusie
Samenvattend suggereren de resultaten dat PAW goed werkt als ontsmettingsmiddel tegen schimmels en bacteriën, en dat het ook antivirale eigenschappen heeft. Bovendien had de toepassing ervan geen negatieve invloed op de groei en gezondheid van de planten. Deze bevindingen kunnen implicaties hebben voor het gebruik van PAW als een potentieel hulpmiddel voor desinfectie van drainwater in de land- en tuinbouw. Het is belangrijk om verder onderzoek te overwegen om deze resultaten te valideren en de bredere toepasbaarheid van PAW in verschillende contexten te onderzoeken.

Het project is deels mogelijk gemaakt met geld vanuit het European Fund for Regional Development onder REACT-EU.

Voor meer informatie:
VitalFluid B.V.
High Tech Campus 25-5
5656 AE Eindhoven
Tel: +31 (0)85 0603 025
info@vitalfluid.com
www.vitalfluid.com