Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Naast deze Omgevingswet wordt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. In deze wet is geregeld dat de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk, zoals geregeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) die aan de Omgevingswet hangt, van de gemeente naar een onafhankelijke partij gaat. De toetser aan deze eisen wordt de zogenoemde kwaliteitsborger genoemd. Een bouwwerk mag volgens de Wkb niet eerder in gebruik genomen worden dan het moment dat de kwaliteitsborger het bouwwerk heeft goedgekeurd (gereedmelding).

Nieuwe bouwwerken voor glastuinbouwbedrijven moeten vanaf 1 januari 2024 gereedgemeld worden door een kwaliteitsborger. Bij verbouwing van een kas of ander bouwwerk uit gevolgklasse 1 geldt die verplichting vanaf 1 juli 2024; een half jaar uitstel dus.

In dit artikel op de website van Glastuinbouw Nederland worden de ins en outs van de nieuwe wet nader besproken.