Is meer arbeidsmigratie oplossing of probleem? De kiezer weet het en de overheid weet het beter, maar eigenlijk heeft niemand een idee. In de woorden van de Adviesraad Migratie: "De vraag of arbeidsmigratie een oplossing biedt voor economie en demografie kan niet met een volmondig ja of nee worden beantwoord."

Dat is de conclusie van een 'verkenning' getiteld "Arbeidsmigratie: Oplossing voor economie en demografie?", dat de commissie gisteren presenteerde.

Bedrijven weten het echter wél: arbeid is nodig, zowel het laaggeschoolde als knappe koppen werk. In dit artikel op de NOS zet men de redenatie vanuit de werkgeverskant op het scherm.