Op 8 december heeft de vierde ronde van het cao-overleg tussen Transport en Logistiek Nederland (TLN) en VVT en vakbonden FNV, CNV en De Unie plaatsgevonden. Aan het eind van deze onderhandelingsronde hebben TLN en VVT een eindbod gedaan. Vakbonden hebben besloten het eindbod voor te leggen aan hun achterban.

Werkgevers en vakbonden hebben nogmaals geprobeerd nader tot elkaar te komen. TLN en VVT hebben diverse stappen gezet en zijn uiteindelijk met een eindbod gekomen met een loonsverhoging van 10% over twee jaren en een aantal moderniseringsvoorstellen.

Hoe verder
De vakbonden hebben aangegeven dat zij het eindbod gaan voorleggen aan hun achterban. Zij hebben ook aangegeven hier binnen twee weken op terug te komen.

Bron: TLN