Door het gebruik van steeds meer verschillende grondstoffen is het belangrijk om goed grip te houden bij de productie van substraten. Luchtige grondstoffen als houtvezel en zware grondstoffen als compost hebben bijvoorbeeld een verschillend gedrag in het substraat. Door deze grondstoffen te mengen heeft dit effect op o.a. voedingsgehaltes en luchtgehalte. En dit kan weer gevolgen hebben voor de teelt.

Hans Verhagen van RHP voert momenteel een pilotonderzoek uit bij substraatproducent Bol in het kader van een collectief onderzoeksprogramma van RHP. Hiervoor is in november gedurende drie weken de productie nauwlettend gevolgd, waarbij intensieve metingen zijn gedaan aan alle inkomende grondstoffen en een groot aantal uitgaande mengsels. In dit onderzoek test RHP rekenmodellen en wordt gekeken waar verbeteringen in het mengproces kunnen worden aangebracht.

Voor meer informatie:
BOL
Nieuw Oranjekanaal 95
3151 XL Hoek van Holland
Tel: +31 615 865 447
info@bolpotgrond.nl
www.bolpotgrond.nl