Voor de komende vier jaar hebben de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem een agenda opgesteld die beschrijft welke nieuwe kennis en innovatie in het groenblauwe domein gewenst zijn: de Kennis- en Innovatie-agenda Landbouw, Water en Voedsel (KIA-LWV). Dat doen ze samen met ministeries en andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

De agenda laat zien op welke gebieden Nederland zich de komende jaren wil ontwikkelen en waar financiƫle steun van de overheid wordt geboden. Publiek-private samenwerking is essentieel om de doelen ook daadwerkelijk te realiseren.

Lees hier de samenvatting van de KIA-LWV.
Lees hier de volledige KIA-LWV.
Lees hier de bijlagen van de KIA-LWV.

Bron: Topsector T&U