Met de Wet Vaste Huurcontracten wordt huren voor onbepaalde tijd weer het uitgangspunt voor huurders. Toch zijn er situaties denkbaar waarbij een tijdelijke huurovereenkomst wel passend is. Bijvoorbeeld bij seizoenswerk in de land- en tuinbouw. LTO wil voor deze groep een werkbare oplossing en heeft gereageerd op het voorstel van de overheid.

De wet is inmiddels door zowel Tweede als Eerste Kamer aangenomen. Voor tijdelijke verhuur blijft er ruimte, maar dat is enkel mogelijk voor specifieke doelgroepen. Ondanks kritische vragen in het politieke debat zijn er geen uitzonderingen gemaakt voor arbeidsmigranten. Daarbij wordt door de minister onder andere verwezen naar het aanstaande doelgroepencontract. Dat wetsvoorstel laat echter nog op zich wachten.

"Voor het tijdelijk werk in het oogstseizoen is de agrarische sector voor een groot deel afhankelijk van arbeidsmigranten. Voor de duur van enkel deze periode is huisvesting nodig. Normaliter wordt hiervoor een tijdelijke huurovereenkomst gesloten. Om dit mogelijk te houden vraagt LTO om in het beleid ook een uitzonderingscategorie te maken voor deze doelgroep. Een andere optie is om de Wet Vaste Huurcontracten pas te laten ingaan als ook het doelgroepencontract voor arbeidsmigranten in werking gaat."

Lees hier de inbreng van LTO

Bron: LTO