Afgelopen donderdag presenteerden ondernemers, regiogemeenten en kennispartijen in het Brightlands Campus Greenport Venlo het ‘Toekomstperspectief Tuinbouwketen Limburg +’, een tuinbouwvisie en -uitvoeringsagenda waarin de de lokale sector de plannen en ambities uiteenzet. De conceptversie, die tot stand is gekomen in samenwerking met de Provincie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en waarover nog verschillende gesprekken gevoerd gaan worden, moet in juni 2024 klaar zijn.

Een nader verslag van de bijeenkomst leest u hier. Experts uit de keten zijn van harte welkom om het gesprek over de toekomst van de tuinbouw (mede) aan te gaan. Aanmelden hiervoor kan bij Marjan Welvaarts van Imagro via marjan@imagro.nl.

bron: Glastuinbouw Nederland