Na vier jaar onderzoek naar een nieuw teeltsysteem in de PPS Fundamentele Systeemsprong, waarbij veel onderzoek is gedaan naar een éénrichtingsysteem voor een aantal gewassen, is het tijd om om de balans op te maken. Tijdens ‘GreenportLIVE: PPS Fundamentele Systeemsprong’ blikt men terug en wordt een blik geworpen op de aardappelsector, die een een vergelijkbare transitie heeft doorgemaakt. Deze transitie wordt toegelicht door Peter Kooman, voormalig Lector Aardappelinnovatie. Daarnaast kijkt men vooruit: wat is er nodig om de volgende sprong voorwaarts te maken?

Achtergrond onderzoek
De noodzaak om andere teeltmethoden te onderzoeken in de bloembollen is groot. Vanuit de maatschappij wordt de druk om minder gewasbeschermings­middelen te gebruiken groter en is er de vraag naar minder residu op de bollen. Aan de andere kant ziet de sector steeds strengere kwaliteitseisen bij de export van bloembollen en er komen steeds minder middelen beschikbaar. Om deze cirkel te doorbreken is een radicaal andere manier van telen mogelijk de oplossing: een ‘systeemsprong’. In de huidige teeltsystemen worden ziekten en plagen telkens meegenomen in de vervolgteelt, omdat een deel van de oogst weer als uitgangsmateriaal voor de volgende teelt wordt gebruikt (‘cyclisch telen’). Bij de systeemsprong begint men met schoon uitgangsmateriaal, wordt dit versneld opgekweekt onder beschermde én optimale omstandigheden in kassen en tot slot wordt dit materiaal buiten nog een jaar afgekweekt tot een leverbare bol (het éénrichtingsysteem).

Avond voor de sector
Terugkijken, om je heen kijken en vooruitkijken is het doel van deze avond. Er wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek in de PPS Fundamentele Systeemsprong bij tulp, zantedeschia, narcis en amaryllis. Deze avond kun je veel interactie met de partners van het project verwachten, inzicht van nieuwe partijen en hopelijk kan met elkaar en Stichting Innovatiefonds Bloembollen een basis gelegd worden voor nieuw onderzoek en toepassing in de praktijk.

Resultaten
Natalia Moreno geeft een samenvatting van vier jaar onderzoek in tulp, zantedeschia, narcis en amaryllis (dit onderzoek komt ook beschikbaar in een aantal informatiebladen per gewas). Het collectief van partners heeft veel geleerd, met vallen en opstaan kreeg men steeds meer kennis over de mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden van snelle vermeerdering en het telen van bloembollen in bedekte omstandigheden. Zoals wel vaker levert onderzoek vragen op. Zeker bij een meerjarig gewas als bloembollen, waarbij je maar één keer per jaar de kans hebt om iets te onderzoeken is het een uitdaging om in een project van vier jaar genoeg kennis te verzamelen om het teeltsysteem écht te veranderen. Maar er zijn stappen gemaakt en er zijn grote verschillen tussen de gewassen, zoals ook duidelijk zal worden op de bijeenkomst.

Consortium
De uitvoering van het project PPS Fundamentele systeemsprong ligt bij een consortium van dertien partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Hobaho, Kapiteyn, Prins, Iribov, stichting Dunamo, Agrifirm-GMN, BQ Support, Greenport Duin- en Bollenstreek, Bollenacademie en Rabobank Nederland. De Topsector T&U is medefinancier.

Aanmelden
Aanmelden voor deze avond op donderdag 8 februari 2024 kan via de website van Greenport Duin- en Bollenstreek.