Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer heeft in 2020 aanbevelingen gedaan om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren en misstanden tegen te gaan. Wat is daarvan terechtgekomen? Volgens "Den Haag" best heel wat: 'de voornaamste wet- en regelgeving is in 2023 in gang gezet of in werking getreden en steeds meer gemeenten hebben integraal beleid op het gebied van arbeidsmigratie', zo weet men. Daarnaast zou ook van steeds meer samenwerkingen op regionaal niveau 'gezocht en gevonden' worden.

In dit rapport is de stand van zaken te lezen. Een reactie erop van Minister Van Gennip (SZW), waarin ze voor een overzicht van de voortgang ook verwijst naar de dit jaar gelanceerde website www.arbeidsmigratieingoedebanen.nl, leest u hier.