Het Kabinet maakt ieder jaar bekend vanaf welke leeftijd medewerkers over vijf jaar AOW ontvangen. Of deze leeftijd al dan niet omhoog gaat, hangt af van de levensverwachting die wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zo meldt NFO.

Tot en met 2028 was de leeftijd waarop mensen AOW ontvangen al bekend. Omdat de levensverwachting voor 2029 volgens het CBS daalt, gaat de leeftijd waarop iemand die in dat jaar AOW zal ontvangen niet omhoog. Deze blijft, net zoals in 2028, staan op 67 jaar en drie maanden.

AOW-leeftijd in komende jaren
In 2024 gaat de AOW leeftijd wel omhoog. Dit jaar ligt de AOW-gerechtigde leeftijd nop op 66 jaar en 10 maanden, in 2024 komt deze uit op 67 jaar. Voor de jaren daarna blijft deze gelijk, pas in 2028 gaat deze weer iets verder omhoog, naar 67 jaar en drie maanden.

In de volgende tabel staat e.e.a. overzichtelijk weergegeven:

Jaar: AOW-leeftijd:

2023 66 jaar en 10 maanden
2024 67 jaar
2025 67 jaar
2026 67 jaar
2027 67 jaar
2028 67 jaar en 3 maanden
2029 67 jaar en 3 maanden

Doorwerken na pensioengerechtigde leeftijd
"Houd er als werkgever dus rekening mee dat medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen in 2024 iets langer in dienst blijven dan in 2023. Ook kan het zijn dat medewerkers wellicht ook na de pensioengerechtigde leeftijd willen doorwerken. Lees meer hierover op de themapagina Werken met AOW’ers, op de website van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw."

Bron: NFO