In glastuinbouwgebied Woudse Droogmakerij zijn tijdens een reguliere meting hoge waarden van twee bestrijdingsmiddelen in oppervlakte-water aangetroffen. Daarvan maakt het Hoogheemraadschap van Delfland melding.

De gemeten hoeveelheid van de stoffen is dusdanig hoog dat deze de norm voor oppervlaktewater fors overschrijden. De aanwezigheid van de stoffen in het water is schadelijk voor de waternatuur en het aanwezige waterleven. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe deze stoffen in het water terecht zijn gekomen. Uit de inmiddels uitgevoerde nieuwe meting blijkt dat de stoffen niet opnieuw de norm overschrijden in het water.

Het onderzoek naar het achterhalen waar de stoffen vandaan komen en hoe het heeft kunnen gebeuren loopt met als doel een herhaling van deze situatie te voorkomen. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland is hierover ook in contact met de bedrijven in het gebied.

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland