Het aantal sierteeltbedrijven is in het afgelopen jaar afgenomen, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Nederland telt in 2023 1768 bloemkwekerijen en 570 kwekerijen van bomen en vaste planten. Het areaal daalt met 109,9 hectare voor bloemkwekerijgewassen en met 72,5 hectare voor de boomkwekerij en vaste planten onder glas.

Het aantal glasgroentebedrijven is dit jaar met 50 stuks gedaald tot 1110. De daling met 50 bedrijven zou minder zijn dan de 79 bedrijven die er in 2022 verdwenen.

Ook telt het CBS 102 bedrijven met fruitteelt onder glas (zonder aardbei). Dat zijn er 9 minder dan in 2022, een grotere daling dan de afgelopen jaren.

De tuinbouw onder glas an sich krimt dit jaar met goed 300 ha. van 10.640 in 2022 naar 10.300 dit jaar.

De statistici geven de mogelijkheid de cijfers per provincie, per gemeente en per teelt te bekijken.