In de afgelopen maand is druk geboord voor de tweede en derde sectie in de productieput bij Aardwarmte Vogelaer. Ook is gewerkt aan het plaatsen van een liner in de tweede sectie van zowel de productie- als de injectieput.

Het plaatsen van de liner in de injectieput is de eerste stap na het boren van het boorgat. Dit is een casing die wordt opgehangen aan de onderkant van de casing van de eerste sectie, vanaf ca 1100m diepte tot ca 2200m diepte.

Tegenslag
Het niet gelukt om de gewenste diepte te bereiken bij het plaatsen van de liner. Op ongeveer 180m boven de geplande diepte kon men niet meer verder naar beneden. Besloten is om die diepte aan te houden en de 180m te overbruggen bij het boren van de derde sectie, die later wordt geboord.

Vervolgens is er verder geboord in de productieput. Het boren verliep goed, maar ook hier is bij het plaatsen van een liner de gewenste diepte niet bereikt. In deze put was het haalbaar om ongeveer 80m hoger dan de geplande diepte te komen. Die 80m is vervolgens ingehaald tijdens het boren van de derde sectie. Deze boring was uitdagend. De inschatting is dat tijdens het boren een holte is aangeboord, waardoor de boorspoeling is weggespoeld en vervolgens het boorgat gedeeltelijk is ingestort. Er is nog geprobeerd om dit met cement tegen te gaan, maar de boorkop kwam vast te zitten en is deze ook niet meer losgekomen. De boorkop is achtergebleven in het boorgat.

Sidetrack
In de aankomende tijd zal men iets hoger een nieuw boorgat moeten boren. Het boren van zo’n nieuw boorgat staat ook wel bekend als een ‘sidetrack’. Om de sidetrack te kunnen boren, is speciaal gereedschap nodig dat uit het buitenland moet komen. In de tussentijd kan men wel verder met het boren van de derde sectie in de injectieput.

Door deze ontwikkelingen en de regen en storm in oktober en november, is vertraging opgelopen in de boorwerkzaamheden. De verwachting is dat deze uitloop duurt tot medio januari 2024.

Aanleg warmtenet
De werkzaamheden voor de aanleg van de leidingen op de kruising Zuidwijckweg-Vogelaer-Van Ockenburchlaan, ter hoogte van Apartus en op de Fred Racképlaats zijn nog tot medio december 2023 aan de gang. Daarna zal op deze drie locaties worden geasfalteerd. De verwachting is dat deze werkzaamheden voor Kerst zijn afgerond.

Voor meer informatie:
Aardwarmte Vogelaer
info@aardwarmtevogelaer.nl
www.aardwarmtevogelaer.nl