De gemeente Westland kiest voor invoering van het beleidsinstrument 'plattelandswoningen'. Dat blijkt uit publicatie van de collegebesluiten. Aan wijziging van het beleid middels een 'paraplubestemmingsplan plattelandswoningen Westland' wordt gewerkt. Glastuinbouw Nederland is geen voorstander van invoering. Coalitiepartij Westland Verstandig, zo bleek dit najaar, duidelijk wel.

Woningen middenin glastuinbouwgebied kunnen wat de gemeente betreft een woonbestemming krijgen 'als meegewerkt is aan een schaalvergroting en de woning op een plek ligt die de toekomst van de glastuinbouw niet belemmert.' Woningen die hieraan voldoen, maar die als gevolg van een te korte afstand tot het voormalige glastuinbouwbedrijf geen woonbestemming kunnen krijgen (geen
’aanvaardbaar woon- en leefklimaat’), kunnen na de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan een verzoek doen tot toekenning van de aanduiding ’plattelandswoning’ waarmee het -ondanks de te korte milieu afstand- toch mogelijk is de woning als derde (niet-ondernemer) te bewonen.'

Het glastuinbouwbedrijf wordt dan niet belemmerd door de bewoning door een derde, stelt het college. 'Er zullen wel enige milieuaspecten bekeken en mogelijk onderzocht moeten worden en ook moet duidelijk zijn bij welk bedrijf (dat inmiddels mogelijk is overgenomen door een ander bedrijf) de woning behoorde.'