De verkiezingen in Nederland hebben gisteren voor een relatief grote verrassing gezorgd. PVV is met afstand de grootste partij van Nederland geworden met 37 zetels. GroenLinks-PvdA en VVD volgen met 25 en 24 zetels. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt Nieuw Sociaal Contract (NSC) lijkt de Tweede Kamer binnen te komen met 20 zetels. De BBB van Caroline van der Plas staat vooralsnog op zeven zetels. Veel organisaties roepen op tot een snelle en soepele formatie.

LTO roept op een stabiel kabinet te formeren: "Er rust nu een zware verantwoordelijkheid op partijen om tot een spoedige formatie van een kabinet te komen. Dat is voor veel groepen in de samenleving van groot belang, zeker ook voor boeren en tuinders. Er is grote behoefte aan realistisch en haalbaar beleid. LTO is verheugd dat verschillende partijen die agrariërs, het platteland en onze voedselvoorziening een warm hart toedragen fors in zetelaantal stijgen. We roepen partijen op om die verantwoordelijkheid te nemen en, naar wij hopen, snel een stabiel kabinet te formeren."

"Land kiest voor bestaanszekerheid, sterke glastuinbouwsector draagt daaraan bij"
"De uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van gisteren is een duidelijke maatschappelijke roep om bestaanszekerheid", weet voorzitter van Glastuinbouw Nederland Adri Bom-Lemstra. "Een sterke glastuinbouwsector in Nederland draagt daar als derde mainport van ons land zowel economisch als qua werkgelegenheid aan bij. Maar ook met zijn verse groenten en fruit en prachtige bloemen en planten wil de glastuinbouw werken aan een gezonder en gelukkiger Nederland. Want betaalbare toegang tot gezonde voeding en bloemen en planten die ons welzijn verhogen, zijn onderdeel van ieders bestaanszekerheid.”

Circulaire migratie
Daarnaast zegt de voorzitter te hopen dat de nieuwe Kamer in gaat zetten op 'circulaire migratie'. “Het belang van internationale werknemers in de Nederlandse economie, waaronder de glastuinbouw, mag niet worden onderschat. Ondanks onze blijvende inzet op het opleiden en verder ontwikkelen van onbenut arbeidspotentieel in Nederland, blijven internationale werknemers nodig om onze (maak)economie draaiende te kunnen houden. Arbeidsmigratie is onderdeel van onze gezonde handelseconomie.”

CBL wil snelle formatie
Stabiliteit en duidelijkheid zijn de komende formatieperiode van belang. Dat benadrukt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in reactie op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van gisteren. De branchevereniging van supermarkten en foodservicebedrijven feliciteert alle (op)nieuw gekozen volksvertegenwoordigers en ziet de noodzaak van een stabiel kabinet om Nederland de komende jaren verder vooruit te helpen.

Snelle formatie gewenst
De supermarkt- en foodservicebranche constateert een verdeeld politiek landschap, maar benadrukt het cruciale belang van een stabiel kabinet om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Thema's zoals bestaanszekerheid, ondernemersklimaat, het bevorderen van een gezonde leefstijl, de energietransitie en duurzame ketensamenwerking vereisen een duidelijke en langdurige aanpak van zowel overheid als bedrijfsleven. Het CBL hoopt daarom op een spoedige formatie die concrete en stabiele oplossingen kan bieden voor ketenpartijen, ondernemers en consumenten.

Lastenverlichting noodzakelijk
Het CBL vindt het noodzakelijk dat het aankomende kabinet zal kiezen voor lastenverlichting in plaats van lastenverzwaring voor ondernemers. De supermarkt- en foodservicebranche is bereid te investeren in de toekomst, maar wordt hierin belemmerd door toenemende regeldruk en bureaucratie. De branchevertegenwoordiger benadrukt het belang van een gezond ondernemersklimaat en spoort de nieuwe Tweede Kamer aan om nu te kiezen voor een verlichting van de lasten voor bedrijven.