"De uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van gisteren is een duidelijke maatschappelijke roep om bestaanszekerheid", weet voorzitter van Glastuinbouw Nederland Adri Bom-Lemstra. "Een sterke glastuinbouwsector in Nederland draagt daar als derde mainport van ons land zowel economisch als qua werkgelegenheid aan bij. Maar ook met zijn verse groenten en fruit en prachtige bloemen en planten wil de glastuinbouw werken aan een gezonder en gelukkiger Nederland. Want betaalbare toegang tot gezonde voeding en bloemen en planten die ons welzijn verhogen, zijn onderdeel van ieders bestaanszekerheid.”

Circulaire migratie
Daarnaast zegt de voorzitter te hopen dat de nieuwe Kamer in gaat zetten op 'circulaire migratie'. “Het belang van internationale werknemers in de Nederlandse economie, waaronder de glastuinbouw, mag niet worden onderschat. Ondanks onze blijvende inzet op het opleiden en verder ontwikkelen van onbenut arbeidspotentieel in Nederland, blijven internationale werknemers nodig om onze (maak)economie draaiende te kunnen houden. Arbeidsmigratie is onderdeel van onze gezonde handelseconomie.”

bron: Glastuinbouw Nederland