Vergrijzing, verduurzaming, en mogelijk ook deglobalisering hebben de komende jaren impact op de arbeidsmarkt. Personeelstekorten verdwijnen daardoor niet zomaar, ondanks verdere afkoeling van de economie. Dat blijkt uit een analyse van ING Research. In onderstaande figuur is te zien dat de vergrijzing zorgt voor toename van de arbeidsvraag en afname van het arbeidsaanbod. Beleid vanwege verdere verduurzaming zorgt voor toename van de arbeidsvraag en een afname van het arbeidsaanbod. Het beleid vanwege deglobalisering zorgt voor een afname van de arbeidsvraag en tegelijk een afname van het arbeidsaanbod.

Het vergoten van het arbeidsaanbod is daarbij niet kansrijk, zo oordeelt de ING. Het onbenutte arbeidspotentieel, van mensen die nog niet werken of weinig werken, simpelweg niet zo groot meer is. Bovendien is de vraag in hoeverre beleid er nog voor kan zorgen dat mensen gaan werken. Daarnaast is het vergroten van het arbeidsaanbod ook geen structurele maatregel tegen krapte. Op korte termijn staat de omvang van de economie min om meer vast, waardoor vergroten van het arbeidsaanbod op heel korte termijn de krapte daarom iets kan verminderen.

Hier is het hele rapport te bekijken.

Voor meer informatie:
Marcel Klok
ING
Tel: 06 1149 1616