Op donderdag 16 november vond het Kenniscafé Retoursystemen plaats bij Heemskerk Flowers in Rijnsburg. De veertig deelnemers zijn bijgepraat over twee projecten: de Circular Bag, een plastic verpakkingen retoursysteem in samenwerking met bloemisten en het retoursysteem kwekers in Boskoop en omstreken.

Recycling gaat zeer belangrijk worden de komende jaren. In 2027 moet een groot gedeelte van de plastic verpakkingen uit gebruikt materiaal bestaan. De afvoer van afval gaat ook steeds duurder worden. Door verpakkingen binnen de afzetketen weer in te zamelen, en binnen de keten te retourneren, maakt de sector een grote efficiency slag. Dit gaat kosten besparen en mogelijke afvalheffingen voorkomen.

Binnen de twee projecten is onderzocht hoe verpakkingen en plastic restmaterialen kunnen worden opgehaald en hergebruikt. Kortom: hoe kunnen we deze systemen succesvol opzetten en wat moeten we daarvoor doen?

Uit de eerste resultaten blijkt dat er draagvlak is bij bloemisten en telers om mee te doen aan retoursystemen als dit het werkproces makkelijk maakt. Door slim gebruik te maken van bestaande retourlogistiek veroorzaakt het niet veel extra kosten en worden afvalstoffen in waarde omgezet in grondstoffen. De leerpunten uit de beide projecten worden verder uitgewerkt en de binnenkort worden de projectverslagen gepubliceerd.

Volgens Herold Dongelmans, programmamanager Cirulair: “Deze projecten laten zien dat logistiek en gemak belangrijke bouwstenen zijn om circulaire retoursystemen succesvol te maken”.

Het Kenniscafé Retoursystemen: hoe maken we met retoursystemen de tuinbouw meer circulair? is georganiseerd door Greenport Aalsmeer en Greenport West-Holland.

bron: Greenport Aalsmeer