Naast het menselijk leed is het de vraag wat de economische gevolgen zijn van het conflict in Gaza. Bijvoorbeeld voor de EU. Kredietverzekeraar Allianz Trade acht de kans groot (75%) dat de gevolgen zeer beperkt blijven. Ook leidt het conflict waarschijnlijk niet tot fors hogere grondstofprijzen. Het effect op de inflatie zal daardoor ook minimaal zijn. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport dat kredietverzekeraar Allianz Trade een maand na het uitbreken van de oorlog publiceerde.

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: "Natuurlijk gaat in eerste instantie de aandacht uit naar het menselijk drama dat zich afspeelt. Maar ook heeft het conflict economische gevolgen. Onze researchafdeling heeft verschillende scenario’s in kaart gebracht. Natuurlijk kun je ook uitgaan van het allerergste maar wij achten de kans veruit het grootst dat de vijandelijkheden tot ver in het volgende jaar zullen voortduren, maar beperkt tot binnen en rond de Israëlische grenzen. Daarmee blijft de economische impact ook beperkt." Wel gaan de onderzoekers van Allianz Trade er vanuit dat de strijd de stagflatie (hoge inflatie/lage economische groei) iets zal versterken.

Geen hogere olieprijs
Geeroms wijst op de olieprijs die direct na het uitbreken van het conflict even sterk opliep maar daarna terugzakte tot 80 dollar. Dat is lager dan het niveau van vlak voor de uitbraak. "In z’n algemeenheid gaan we ervan uit dat de kosten voor grondstoffen, inclusief het transport, met +5% zullen stijgen. Ook denken we dat belangrijke handelscorridors zoals het Suezkanaal open blijven. Over het geheel genomen zal het conflict een licht stagflatoir effect hebben. We hebben onze voorspelling voor de mondiale bbp-groei in 2024 met -0,1 procentpunt verlaagd tot +2,3%. Onze inflatievoorspelling hebben we met +0,1 procentpunt naar boven bijgesteld naar 4,4%."

Een neveneffect van het conflict is volgens Geeroms dat de trend van deglobalisering wordt versterkt. "Sinds de coronacrisis zijn belangrijke handelslanden al bezig met het dichterbij huis halen van hun economische activiteiten. Dat wordt nu alleen maar verder versterkt. De algehele geopolitieke onrust is groot. Dat is geen goed klimaat voor investeringen. Het leidt tot een terugtrekkende economische beweging."

Negatiefste scenario
Hoewel de kredietverzekeraar de kans klein acht dat het conflict tot een regionale escalatie leidt is ook het negatiefste scenario uitgewerkt. Hierbij gaat Allianz Trade uit van directe interventie van Iran en de VS. Geeroms: "De kans hierop schatten we op 20%. Dan kun je een situatie krijgen zoals in 1973/1974 met het olie-embargo. Olieprijzen stijgen dan naar recordhoogte met een wereldwijde recessie tot gevolg. Ook de aandelenmarkten krijgen dan een forse klap te verwerken."

Geeroms wijst op het wankele evenwicht van de wereldeconomie. "Ook al blijft het conflict beperkt, toch is het wel degelijk een precaire situatie omdat de huidige wereldeconomie kwetsbaar is. Na corona zijn we nog aan het herstellen van de inflatiegolf die volgde en nog steeds voortduurt. Ook de oorlog in Oekraïne ondermijnt het vertrouwen. In diverse belangrijke landen vinden volgend jaar verkiezingen plaats. Veel onzekerheid dus. Er is maar weinig nodig om de huidige situatie verder uit balans te brengen."

Bron: Allianz Trade