Nederlandse glastelers kochten minder CO2 van buiten aan in 2022. Ten opzichte van 2020 is er sprake van een daling van 5%. De inkoop in 2022 bedroeg 0,7 Mton CO2. Dit blijkt uit de 'Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2022' van Wageningen Economic Research.

De onderzoekers verklaren de daling vooral doordat glastuinbouwbedrijven door de hoge energieprijzen zeer selectief waren met het aankopen van externe CO2 buiten vaste afname-/leveringsafspraken om. Hierdoor was de daling bij lokale
levering sterker dan de daling bij centrale levering, omdat bij centrale levering de kosten per eenheid CO2 (kg) doorgaans lager zijn.

De gemiddelde toepassing van externe CO2 op het totale areaal in de sector bedroeg in 2022 minder dan 7 kg per m2. Op het areaal van glastuinbouwbedrijven die externe CO2 daadwerkelijk toepassen, lag het gemiddelde tussen de 20 en 30 kg/m2.


Plaatsing van tank voor vloeibare CO2, halverwege juli 2022 bij een Nederlandse komkommerteler

Beschikbaarheid cruciaal
Bij het vervangen van fossiele brandstof door energiebronnen zonder CO2-emissie, zoals duurzame warmte, valt de CO2 uit rookgassen (in de kas ingezet als meststof) en daarmee een essentiƫle productiefactor weg. De overgang naar duurzame energie en inkoop van warmte en elektriciteit kan daardoor niet zonder externe CO2, stellen de onderzoekers.

Hiernaast kan de inzet van externe CO2 zomerstook verminderen en wordt externe CO2 gebruikt door glastuinbouwbedrijven die het
mogelijke risico van schadelijke elementen in rookgassen te groot achten. Met zomerstook wordt de CO2-productie uit aardgas zonder volledige warmtebenutting bedoeld.

Voor de verdere ontwikkeling van het gebruik van duurzame energie en de inkoop van warmte en elektriciteit is toename van de hoeveelheid beschikbare externe CO2 en verhoging van de leveringszekerheid van groot belang. Externe CO2 komt beschikbaar als bijproduct van industriƫle processen, waaronder ook raffinage en reststroomverwerking. Onderscheid is te maken tussen CO2 van fossiele en van biogene oorsprong. Er is verder onderscheid te maken tussen centrale en lokale levering (zie figuur hieronder).

Het gebruik van externe CO2 in de glastuinbouw betreft grotendeels centrale levering van zuivere CO2 dat wordt gedistribueerd via een leidingnetwerk. Lokale levering betreft hoofdzakelijk levering van zuivere CO2 per as en was de laatste jaren vooral in gebieden zonder leidingnetwerk groeiende.

Bron: Energiemonitor WUR