Strenge regels om waterverspilling te verminderen noodzaken telers met kastteelten om fertigatie af te stemmen op de gewasvraag. Om dat voor telers mogelijk te maken berekent de "Virtuele Lysimeter" de in- en outputs van waterstromen. De tool laat een waterbalansoverzicht zien en de potentiele uitspoeling en het bodembocht in drie lagen. Dit geeft telers inzicht in hun bodem en maakt geoptimaliseerde watergift mogelijk met minimale uitspoeling.

In een onderzoek van de WUR "Validatie van de Virtuele Lysimeter" is de VL in de periode 2020-2022 getest op bedrijven met chrysant en biologische vruchtgroente. Dat is gedaan aan de hand van de gemeten drain van de geïnstalleerde fysieke lysimeters. Het bleek dat de berekende waterfluxen over langere perioden goed overeen kwamen met gemeten waarden met vochtsensoren. De VL kan een hulpmiddel voor telers zijn om de watergift af te stemmen op de behoefte van de planten. Daarmee kan de teler voldoen aan de "Zorgplicht."

Bron: WUR