Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

"Kabinet kiest voor verdere beperkingen op bodem, water en stikstof"

Bodem, water en stikstof worden sturend in nationaal beleid, zo meldde het kabinet vrijdag 25 november aan de Kamer. Wederom benadrukt het kabinet wat niet meer mag in Nederland, in plaats van perspectief te geven over wat wél kan, reageert Glastuinbouw Nederland in onderstaand bericht op de plannen.

Het Rijk wil strengere beperkingen om bodem- en waterkwaliteit te verbeteren en natuur te herstellen. Glastuinbouw Nederland stelt dat dit economische ontwikkeling in Nederland verder onder druk zet en roept de regering op tot een Landbouwakkoord te komen.

Bodem en water sturend
Minister Harbers (VVD) van IenW zet in zijn Kamerbrief verdere ‘structurerende keuzes’ uiteen om bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Oftewel, minder afdekken, minder vergraven en niet verontreinigen.

Zo wil het kabinet dat grootverbruikers het drinkwatergebruik met 20 procent reduceren. Niet alle functies kunnen altijd en overal op voldoende drinkwater rekenen, vreest Harbers. Bij het verbeteren van de waterkwaliteit staat bronaanpak voorop. Provinciën stellen daarom noodzakelijke maatregelen op om de Kaderrichtlijn Water en Nitraatrichtlijn op tijd te halen. Grondwateronttrekkingen worden in beeld gebracht, maar vooralsnog niet vergunningsplichtig gesteld. Provinciën stellen wel een grondwaterplafond in. Voor de glastuinbouw werkt Harbers met waterschappen en gemeenten aan emissiepreventie en verbeterd toezicht, zodat nullozingen, lozingen op oppervlaktewater en indirecte lozingen strikter worden gecontroleerd en gehandhaafd.

Grondwaterstand
Daarnaast volgen er bodembeperkingen. De risico’s van overstromingen, wateroverlast, bodemdaling en drinkwaterbeschikbaarheid worden sturend bij de locatiekeuze en inrichting van de gebouwde omgeving. In laagveengebieden wordt zo bijvoorbeeld de grondwaterstand verhoogd naar 20-40 cm onder het maaiveld. Op hoge zandgronden wordt het grondwaterpeil verhoogd tot 10 à 50 cm onder het veld. Daarbij wordt nieuwbouw in diepe polders en riviergebieden aan banden gelegd om meer water te kunnen bergen en vervoeren.

Hobbelige voortgang stikstofaanpak
Minister Van der Wal-Zeggelink (VVD) voor Natuur en Stikstof gaat in haar eerste Kamerbrief in op de voortgang over het NPLG, de stikstofaanpak. Het kabinet geeft provinciën langer de tijd om hun gebiedsprogramma’s uit te werken. Nog steeds moet op 1 juli 2023 een eerste versie klaar zijn, maar die mag na deze datum nog nader worden uitgewerkt. Wel stelt de minister in haar tweede brief dat intern salderen vergunningsplichtig wordt. Voor extern salderen geldt straks een informatieplicht. Zo wil Van der Wal zoveel mogelijk voorkomen dat de latente ruimte in bestaande vergunningen alsnog wordt ingenomen.

Op naar een Landbouwakkoord
LNV-minister Adema (CU) schetst in zijn Kamerbrief hoe hij de sector nieuw toekomstperspectief wil geven. De minister kondigt een Landbouwakkoord aan. Naast een verbeterd verdienmodel voor boeren en tuinders beschrijft dit akkoord hoe de sector tegen 2040 zijn aandeel gaat leveren aan de natuur-, water- en klimaatopgaven. Het akkoord wordt in het eerste kwartaal van 2023 gesloten met de landbouworganisaties. Glastuinbouw Nederland is, mede via Topsector T&U, aangesloten bij de ontwikkeling van dit Landbouwakkoord.

Ledenwebinars LTO
Om verdere duiding te geven aan de inhoud van de verschenen brieven organiseert LTO Nederland voor haar leden een webinar. Deze zal ook terug te kijken zijn.

  • Woensdag 30 november 20:00 uur ‘Stikstof en NPLG’ – hier aanmelden.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Publicatiedatum: