Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Glastuinbouw Nederland roept op tot groenere en duurzamere Rijksbegroting

“In de glastuinbouw is veel potentie om koploper te zijn in energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige producten”, zo stelt het coalitieakkoord. Een ambitie die de sector volledig omarmt. Met uitdagingen als de energiecrisis, arbeidstekorten en groeiende milieueisen moeten alle sluizen open om deze ambitie te realiseren. Glastuinbouw Nederland roept daarom op tot een groenere en duurzamere Rijksbegroting. Laat 2023 het jaar van de duurzame tuinbouw zijn!

Economische Zaken en Klimaat
De energiecrisis vraagt veel van de sector. Een versnelde energietransitie is de enige uitweg van de glastuinbouw. De sector wil graag verder elektrificeren en tegelijkertijd de samenleving ondersteunen in de warmte- en elektriciteitstransitie. Dat vereist een adequate infrastructuur en alternatieve energiebronnen. Glastuinbouw Nederland vraagt het kabinet daarom te investeren in energieproductie en -infrastructuur rondom glastuinbouwbedrijven. Dit geldt niet alleen voor elektriciteit, maar ook voor biomassa, waterstof en CO2. Eerder kwam de keten al met een investeringsimpuls. Aanvullende maatregelen onder het Klimaatfonds en REPowerEU zijn echter nodig om de sectorale en nationale energietransitie te stimuleren.

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Komend jaar staat in het teken van gewasbescherming. Minder chemisch gewasbeschermingsmiddelengebruik is alleen mogelijk als er genoeg laagrisico, biologische en technische alternatieven of veredelingstechnieken beschikbaar en toegankelijk zijn. Het is daarom cruciaal dat de beschikbaarheid over en toegankelijkheid tot groene alternatieven wordt versneld. Dat vereist doorontwikkeling van IPM-tools, kennisontwikkeling en deling en uitbreiding van de beoordelingscapaciteit bij de NVWA.
Ook stikstof gaat een belangrijke rol spelen. Modernisering van het teeltareaal mag alleen geen aanspraak maken op het Stikstoftransitiefonds. Terwijl dit juist uitstekend past in de kabinetsdoelen voor stikstof en het landelijk gebied. Glastuinbouw Nederland pleit dan ook voor toegang tot dit Transitiefonds om het teeltareaal te moderniseren. 

Infrastructuur en Waterstaat
De glastuinbouw is al decennia bezig meer zelfvoorzienend te worden qua gietwater. De sector wil haar watervoorziening verder verduurzamen met restwater, extern regenwater en effluent van rioolwaterzuiveringen. Tot die tijd zou de toepassing van ontzout grondwater in ieder geval mogelijk moeten blijven. Dat vraagt meer Rijksregie. Om de water- en milieukwaliteit te verbeteren zet Glastuinbouw Nederland in op betere vergunningsverlening, toezicht en handhaving, waaronder watercoaches die telers kunnen helpen in het treffen van doelmatige maatregelen. Ook het Platform Duurzame Glastuinbouw kan bijdragen aan constructief overleg over milieubeleid.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Werknemers zijn ons kostbaarste kapitaal. De energiecrisis vergroot echter het bestaande arbeidstekort. Daarom vraagt de sector om mogelijkheden om seizoenarbeiders van buiten de EU structureel in te zetten. Bovendien moet werken meer lonen. Werknemers moeten meer overhouden aan hun loon en de lasten voor werkgevers moeten lager. Duurzaam werkgeverschap vereist voorts meer huisvesting voor internationale werknemers, betere ontwikkelingskansen voor werknemers en tijdelijke toepassing van werktijdverkorting.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Publicatiedatum: