Zoals algemeen bekend binnen de glastuinbouw loopt arbeid als een rode draad door een organisatie heen. Hier ligt naast de energie de meeste pijn, maar hier valt ook de meeste winst te behalen. Na de zomer van 2021 zijn alle arbeidsbetrokkenen (management en tussenkader) van Teeltbedrijf Prominent Hoogerbrugge dan ook bij elkaar gekomen om de arbeid van afgelopen seizoenen te evalueren.

Tijdens het evaluatieproces binnen Prominent Hoogerbrugge kwam naar voren dat zij, net als vele andere telers, afgelopen jaren hebben moeten dealen met een hoog verloop, veel onnodige arbeidsuren en op sommige momenten een mindere werksfeer. Zeker met het oog op arbeidskosten die die naar verwachting zouden gaan stijgen tot ongekende hoogtes, was Prominent Hoogerbrugge er dan ook van overtuigd dat stilstaan niet langer meer een optie was. En ja we zeggen wel eens ‘Verliezers hebben een excuus, maar winnaars hebben een verbeter PLAN.’ In deze sparring ontstond dan ook een project wat de naam ‘De verandering’ draagt. Willem Verwoerd van Custo&Partners gaat er hieronder op in.

Drie type organisaties
In mijn ogen zijn er drie type organisaties in relatie tot invulling van de arbeid:

1. Het type van ‘We koersen op de windrichting van de dag’ en zijn daarmee geheel afhankelijk van wat de leverancier van arbeid te bieden of juist niet te bieden heeft.

2. Het type organisatie wat ‘In control’ is en daarmee dagelijks het actielijstje trouw afvinkt.

3. Het type organisatie waarbij control niet genoeg is. Duurzame arbeid is wat men nastreeft.

In de zomer van 2021 heeft Prominent Hoogerbrugge gekozen voor het laatste.

Stappenplan
Om duurzame arbeid te realiseren, heeft Prominent Hoogerbrugge geïnvesteerd het project ‘De verandering’ wat zich in praktijk vertaald heeft naar in stappenplan met een lange termijnvisie. Om dit gehele proces te faciliteren zoals het nu draait, zijn de volgende stappen in het proces doorlopen:

1. Procesoptimalisatie

2. Het optimaliseren van interne middenkader op positie en taken en het bewaken van de vier fundamenten binnen de arbeidszetel.

3. Het doordacht opstellen van een ‘Arbeids Journey’.

4. Het aanstellen van een arbeidsregisseur die gaandeweg het jaar het project bewaakt en bijstuurt.

5. De juiste werk- en inleen afspraken met de leverancier van arbeid.

6. Het werken met- en door ontwikkelen van het geautomatiseerde platform ‘RGGS ’ (Resultaat Gericht en Gemotiveerd werken) om kwaliteit en kwantiteit meetbaar te maken.

7. Het effectief doorvoeren van een gedegen bonusregeling waarbij men in de olympische gedachten Goud, zilver of brons kan behalen als extra bonus.

Ik vind het heel gaaf om te zien dat de uitwerking van communicatiedragers hieromtrent ook nog eens de missie en visie van het bedrijf onderstreept en wel Het telen van een kwalitatief product vanuit huiselijke passie.

De weg naar duurzame arbeid is voor Prominent Hoogerbrugge is een reis geweest van een jaar plannen, sturen, leren, bewaken, bijsturen en weer doorgaan. Waarbij eerst werd aangegeven “Doe maar 10 uitzendkrachten extra in het proces, want er lopen er aan de achterkant toch weer 12 uitzendkrachten uit” staat er nu een flexibele schil, die graag aan het werk is en verzekerd is van voldoende uren.

Mijn complimenten gaan uit naar de staf (directie en middenkader) van Prominent Hoogerbrugge die in een relatief korte periode Olympisch vuur hebben doen branden in hun arbeidspositie.
Custo &Partners heeft in haar adviesfunctie zelf ook haar proces geoptimaliseerd en heeft dan ook sinds kort het programma ‘Effectief Aantrekkelijk actief’ welke laat zien dat duurzame arbeid altijd loont!

Voor meer informatie:
Willem Verwoerd
Effectief Aantrekkelijk
willem@custo-advies.nl 
www.effectief-aantrekkelijk.nl