Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

TLN wil werkgevers en werknemers snel duidelijkheid bieden over loonontwikkeling 2023

Op woensdag 28 september heeft de tweede ronde van het cao-overleg plaatsgevonden tussen vakbonden en werkgevers. In de eerste overlegronde heeft Transport en Logistiek Nederland (TLN) de vakbonden deelgenoot gemaakt van het dilemma van enerzijds de wens om te komen tot vernieuwing van de cao en anderzijds de behoefte om voor werkgevers en werknemers spoedig zicht te krijgen op de loonontwikkeling voor 2023. In het verlengde daarvan heeft TLN nu direct een aanbod aan de vakbonden gedaan, zo melden ze.

Korte onderhandelingsperiode met afspraken over gezamenlijke toekomstagenda
Na intern overleg met de Sociale Commissie en het bestuur ziet TLN op dit moment vooral de meerwaarde van een korte onderhandelingsperiode, zodat er snel duidelijkheid komt over de loonontwikkeling voor 2023. Een belangrijk onderdeel van een te bereiken cao-resultaat is volgens TLN een gezamenlijke toekomstagenda voor het jaar 2023, dat in het teken staat van modernisering van de cao. "Modernisering is immers een tijdrovend proces en laat zich niet vatten in enkele weken."

Door zich gezamenlijk met de vakbonden te committeren aan een toekomstagenda wil TLN al vroeg in 2023 van start kunnen gaan met gesprekken over belangrijke thema’s, zoals: werving en behoud van personeel, verbetering imago en zichtbaarheid van de sector, handhaving van wet- en regelgeving, gelijk speelveld, duurzame inzetbaarheid, vereenvoudiging van de cao, werkingssfeer en reikwijdte van de cao, standaard- versus minimum-cao, opbouw van het loonhuis en basisloon versus toeslagen en vergoedingen. Deze gesprekken moeten in september 2023 zijn afgerond.

Loonbod en scholing
Om snelheid in het onderhandelingsproces te houden, heeft TLN voorgesteld om een 1-jarige cao af te sluiten met een looptijd van 1-1-2023 tot 1-1-2024, waarbij de lonen behorende bij de loonschalen A’ t/m H en de bruto toeslagen per 1 januari 2023 worden verhoogd met 5%. TLN heeft tevens voorgesteld om de verblijfskosten per 1 januari 2023 te verhogen overeenkomstig de gemaakte afspraken met de Belastingdienst, doch niet meer dan 5%.

Tenslotte heeft TLN voorgesteld om alle cursustijd, in het kader van een te volgen Code 95 training/TCVT, te vergoeden tegen 100% (waarbij deze uren niet meetellen voor het bepalen van de overuren of in aanmerking komen voor een toeslag voor werken op zaterdag of zondag).

Bron: TLN

Publicatiedatum: