In het Financiƫle Dagblad van dinsdag verscheen een interview met de CEO van Royal FloraHolland, Steven van Schilfgaarde. Op de eigen website legt hij uit waarom het belangrijk is dat de overheid ingrijpt op de energiemarkt door de prijzen te stabiliseren.

Steven roept het kabinet op om in te grijpen in de energiemarkt. Hij pleit voor het stabiliseren van de energieprijzen om daarmee ook voor een perspectief voor kwekers te bieden. Een prijsplafond helpt kwekers niet door deze nijpende en zorgelijke situatie. Vooral omdat nu alleen wordt gesproken over compensatie voor consumenten en kleinbedrijf en niet over sierteelt. De prijsschommelingen zijn het grootste probleem. Het is belangrijk dat ondernemers weer plannen kunnen maken.

200 miljoen verlies aan productie
Kwekers die tijdelijk stoppen. Berichten van faillissementen. Er is al bijna 200 miljoen aan productie verloren gegaan. Daar komt nog productieverlies bij, doordat er ook kwekers zijn die deze winter een teelt overslaan, vanwege de hoge energieprijzen. In gesprekken met kwekers lopen de emoties hoog op. In het eerste kwartaal van 2023 verwacht Royal FloraHolland een daling van 15% in stuks. Bij de energie-intensieve teelt, verwachten we dat het aantal stuks tussen de 30% en 50% afneemt. Denk daarbij aan producten zoals lelies, alstroemelia's en chrysanten en potorchideeƫn.

Sector onder druk
Supermarkten kopen minder bloemen in, dan we begin dit jaar hadden verwacht. Kwekers hebben ook te maken met annuleringen van lange termijnorders, bijvoorbeeld voor de kerst. Naast dat dit verschrikkelijk is voor kwekers die daarop hun teelt hadden gebaseerd, betekent dit ook voor Royal FloraHolland dat we provisie en dus inkomsten mislopen. De klokinkopen nemen daarentegen wel iets toe.

Steven voorziet voor Royal FloraHolland een verlies van 10 miljoen, met een groter verlies voor 2023 in het vooruitzicht. De verliezen die kwekers maken, zijn namelijk niet door te berekenen aan de consument. En momenteel hebben ook consumenten minder te besteden.

Gehoor krijgen in Den Haag
Overheidsingrijpen op de energiemarkt is nodig om ervoor te zorgen dat energieprijzen stabiliseren en dat ondernemen en investeren mogelijk blijft. Naast consumenten en het kleinbedrijf heeft ook de sierteelt aandacht van het kabinet nodig. De exportwaarde van de sector is goed voor 13 miljard. Overheidsingrijpen is belangrijk voor behoud van het areaal. We moeten voorkomen dat kassen een andere bestemming krijgen en dit areaal voorgoed verloren gaat.

Bron: Royal FloraHolland