Wageningen onderzoekt terugdringen natriumemissie in amaryllisteelt

In de teelt van amaryllis (Hippeastrum) komt ieder jaar ca. 350 m3 /ha aan spoelwater vrij bij het spoelen van het substraat gedurende de teeltwisseling. Dit spoelwater bevat gemiddeld 75 kg N/ha/jaar en is daarmee hoger dan de huidige emissienormen voor stikstof in Amaryllis.

Drie oplossingsrichtingen zijn onderzocht voor het verlagen van deze hoeveelheid:

1. Voorkomen/verminderen van het lozen van spoelwater;
2. Hergebruik van spoelwater;
3. Verminderen hoeveelheid stikstof in geloosd spoelwater.

Belangrijkste knelpunten voor hergebruik zijn de bestrijding van narcismijt en fusarium, de lage opname van natrium door het gewas en de lage tolerantie voor natrium in de voedingsoplossing. Door oneindig hergebruik van het substraat en emissieloos telen tijdens het teeltseizoen is de enige afvoer van natrium uit het teeltsysteem via het spoelwater na de teelt. Vervangen van het substraat is kostentechnisch niet haalbaar en vanuit duurzaamheidsperspectief niet gewenst. Opvangen van het spoelwater en hergebruik tijdens de teelt na verwijdering van natrium is pas op de middellange termijn haalbaar als installaties voor selectieve verwijdering van natrium verder geoptimaliseerd en goedkoper geworden zijn. Opvolgend gebruiken van water uit de drie spoelstappen zorgt voor verlaging van de hoeveelheid water die geloosd moet worden, maar niet voor een verlaging van geloosd stikstof (de vracht). Spoelen tijdens de teelt verhoogt de plantgezondheidsrisico’s. Voor de lange termijn kan een herontwerp van het teeltsysteem met een kleiner substraatvolume en het plaatsen van de bollen in een aparte pot per bol mogelijk een oplossing bieden.

bron: Wageningen UR


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven