Dümmen Orange brengt CO2-footprint productielocaties in kaart

"Beter zicht op CO2-footprint"

Dümmen Orange heeft in samenwerking met Greenhouse Marketeers de CO2-footprint op een aantal productielocaties in kaart gebracht. Op basis hiervan kan het bedrijf gerichte keuzes maken om verbeteringen door te voeren.

Door de ecologische voetafdruk eerst te berekenen, vervolgens te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn en daarna de CO2-uitstoot waar nodig te compenseren, volgt Dümmen Orange de gedachte achter het Horti Footprint Chain Program. Dit programma beoogt
om als sierteeltketen klimaatpositief te zijn in 2030. Samenwerking binnen de keten staat hierbij centraal. Dümmen Orange, dat wereldwijd actief is, is een van de ruim twintig partijen die zich bij het initiatief hebben aangesloten. Duurzaamheid vormt een van de strategische thema’s van het bedrijf.

Ketenaanpak de kracht
“Klimaatverandering is een feit,” zegt Carl Kroon, Algemeen Manager Dümmen Orange Guatemala en namens Dümmen Orange vertegenwoordigd in het Horti Footprint Chain Program. “Dit kan niet zo doorgaan en daarom willen wij als bedrijf onze verantwoordelijk-heid nemen en een bijdrage leveren aan verbetering. De ketenaanpak vormt wat ons betreft de kracht van het programma. Die aanpak stelt ons in staat om als sierteeltsector zoveel mogelijk input vanuit de hele keten te verzamelen en daar ook als hele keten beter van te worden. Het is mooi om te zien dat zoveel partijen zich inspannen om het samen beter te doen.”

Dümmen Orange heeft de CO2-metingen uitgevoerd op locaties in Nederland, Kenia en Guatemala. “Samen met Greenhouse Marketeers hebben we hier de milieu-impact in kaart gebracht, van productie op de locatie tot de luchthaven in het land van bestemming,” aldus Kroon. “De volgende stap is om waar mogelijk de footprint te verbeteren. Door bijvoorbeeld nauwer samen te werken met leveranciers, of door andere en betere keuzes te maken. Denk daarbij aan het verkorten van transportlijnen of het verlagen van het energieverbruik,” geeft Kroon aan. “Maar, het kan er in de toekomst ook toe leiden dat Dümmen Orange voor andere leveranciers kiest, die een lagere footprint hebben.”

Kroon wil vaart houden in het programma. “De CO2-uitstoot van de sierteeltsector moet in 2030 fors lager zijn dan wat die nu is. We zullen dat met elkaar moeten doen. De vraag is niet óf we iets moeten doen, maar wanneer. Uiteindelijk gaan onze klanten en de klanten van onze klanten hierom vragen. Als Dümmen Orange kiezen we er bewust voor om daarop vooruit te lopen en nu al stappen te zetten.”

Voor meer informatie:
Dümmen Orange
www.dummenorange.com


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven