Adviseur Bonte de Jong (FytoConsult) ziet belangstelling voor sensoren groeien

“Het gevoel zegt niet alles, gewasdata wel”

Bonte de Jong (FytoConsult) adviseert potplantentelers over het optimaliseren van hun teelt, inclusief de gewasbescherming. Hij is blij met de komst van nieuwe sensoren en software, die gebruikers sneller en beter dan ooit informeren. “We kunnen realtime volgen hoe planten presteren en daar adequater op sturen. Wat dat oplevert? Minder stress, ziekten en plantuitval, plus een betere plantkwaliteit.”

Lichtefficiëntiemeting bij Calathea om schermstrategie te optimaliseren.

Het instrumentarium waarmee telers de groeiomstandigheden in kassen kunnen volgen en sturen, is voortdurend in ontwikkeling. De laatste jaren kun je zelfs spreken van een stroomversnelling. De aandacht is niet meer uitsluitend gericht op het kasklimaat (licht, temperatuur, luchtvochtigheid, CO2), maar ook zeer nadrukkelijk op het wortelmilieu en de plant zelf.

Alles moet kloppen
Onafhankelijk teelt- en gewasbeschermingsadviseur Bonte de Jong, gespecialiseerd in potplanten, volgt de ontwikkelingen op de voet. “Met innovatieve sensoren kunnen we de groeifactoren optimaliseren en plantstress voorkomen. We weten vrij goed welk klimaat er moet heersen en hoeveel water hij nodig heeft, maar hoe voelt de plant zich nu werkelijk? Heeft hij ondanks alle goed bedoelde setpoints toch last van stress? Verloopt de fotosynthese wel optimaal, of blijft een deel van het productiepotentieel onbenut en kunnen we dat verhelpen? Om een hoge productie van topkwaliteit te realiseren, moet alles kloppen. De plant zelf kan je zeggen of dat zo is.”

Door in te zoomen op de fotosynthese, het wortelmilieu (zuurstofgehalte) en de verdamping, verkrijgen we relevante gewasdata en zijn de groeifactoren sneller en scherper te optimaliseren dan in het verleden, betoogt de consultant. “Je moet er wel eerst wat tijd instoppen om te doorgronden hoe het precies werkt, maar dat verdient zich dubbel en dwars terug.”

Samenspel teler en adviseur
De Jong ziet het als zijn hoofdtaak om telers in het optimalisatieproces te ondersteunen. Zijn brede kennis en ervaring zorgen voor een goede uitgangspositie, maar ook hij zegt baat te hebben bij de harde meetgegevens die sensoren non-stop verzamelen. “Die laten haarfijn zien hoe de plant reageert op het klimaat en de watergift. De uitdaging voor adviseurs is om de data samen met de klant te interpreteren en te vertalen naar nog betere setpoints. Door regelmatig samen terug te kijken bouw je daar samen ervaring mee op, leer je beter anticiperen en kun je scherper gaan sturen.”  

PAR- en fotosynthesemeters
PAR-meters en sensoren die de fotosynthese-efficiëntie kunnen bepalen, bieden inzicht in de relatie tussen het stralingsniveau en de benutting van het licht door de plant. Fotosynthesesensoren zijn standaard gecombineerd met een PAR-meter. Zij maken duidelijk bij welke stralingsniveaus de planten het beste groeien.

“Bij lichtefficiëntiemetingen is het wel van belang om op net uitgegroeid  blad te meten”, merkt De Jong op. “De meetwaarden kun je gebruiken voor de schermregeling of het aansturen van lichtinstallaties.”

Totaalplaatje
De potplantenspecialist blijft altijd naar het totaalplaatje kijken. Daar hoort ook het wortelmilieu bij. Belangrijke parameters daarin zijn watergehalte, zuurstofgehalte, EC en pH. Voor het kasklimaat is naast temperatuur en voldoende CO2 het VPD (dampdrukdeficit) een kritische factor. “Als dat te hoog wordt, gaan de huidmondjes dicht en zal het verzadigingsniveau voor licht eerder bereikt worden”, zegt hij. “Uiteraard kan er dan ook minder CO2 worden opgenomen, wat ten koste gaat van de groei.”

Gewoon beginnen
Volgens de adviseur maken de grotere potplantenproducenten al op behoorlijke schaal gebruik van sensoren om hun teelten nauwkeurig te volgen en scherper te sturen op licht, kasklimaat en watergift.  Hij raadt potplantentelers die dat nog niet doen aan om de mogelijkheden van sensoren in elk geval te verkennen. “Het gevoel zegt niet alles, gewasdata wel. Je kunt bescheiden beginnen met enkele sensoren die je meer inzicht bieden in de gewasprestaties”, zegt hij. “De typen en aantallen sensoren die daarvoor nodig zijn, hangen ook samen met het beschikbare instrumentarium om de groeifactoren te sturen. Bedrijven met groeilicht, meerdere scherminstallaties en luchtbehandelingssystemen kunnen meer finetunen en zullen de meerwaarde sneller ervaren. In relatief koude teelten zoals perkgoed is de urgentie duidelijk minder hoog.”

Voor meer informatie:
Sendot
info@sendot.nl    
www.sendot.nl  


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven