De structuur van het huurbedrag voor bloemenemmers en opzetstukken wordt per 4 januari 2021 aangepast. Bij de uitgifte van meermalig fust wordt tweemaal het huurbedrag in rekening gebracht. Bij de aanvoer bij Veiling Rhein-Maas of Royal FloraHolland (inclusief transacties via klokservice) wordt eenmaal huur aan de aanvoerder weer terugbetaald. Het openstaande huurbedrag wordt zoals voorheen met de weekafrekening verrekend. Voor klanten verandert er door deze aanpassing niets.

Aanpassing is maatregel tegen ongelijk speelveld
Deze aanpassing heeft tot doel te voorkomen dat bedrijven die de verpakkingen van de fustpool afhalen, maar deze niet via de veilingen aan het systeem teruggeven, een voordeel hebben ten opzichte van bedrijven die het meermalig fust op de juiste wijze gebruiken. De actuele prijzen voor veilingfust, dat verkrijgbaar is bij de afdeling logistieke middelen, worden door deze aanpassing niet beïnvloed.

Ingangsdatum van aanpassing
Voor de fc566 en fc596 geldt de aangepaste huurstructuur al vanaf 1 januari 2019. Per 4 januari 2021 volgen nu fc544, fc577, fc588, fc597 en fc598. Vanwege het tulpenseizoen geldt alleen voor fc533, fc560 en fc580 de wijziging pas vanaf 5 juli 2021. Een overzicht van alle ingangsdatums vindt u hier.

bron: Veiling Rhein-Maas