De Ledenraad van LTO Noord heeft vrijdag akkerbouwer Jaap van Wenum uit Kootwijkerbroek herbenoemd als algemeen bestuurslid. Van Wenum, teler van aardappelen, uien, granen en voedergewassen, zit al sinds 2016 in het bestuur van de belangenbehartiger van boeren en tuinders in de negen noordelijke provincies. Daar komen nu nog drie jaar bij.

De vertrouwenscommissie was unaniem in haar voordracht: “Gelet op zijn kennis en ervaring, motivatie, CV en het met hem gevoerde gesprek, is de vertrouwenscommissie van mening dat Jaap van Wenum ruimschoots voldoet aan de in de profielschets gestelde eisen en tot op heden op uitstekende wijze invulling aan het AB-lidmaatschap heeft gegeven.” Ook de Ledenraad ging unaniem akkoord met de voordacht.

Jaap van Wenum is blij met de herbenoeming: “Ik vind het van belang dat de grote groep leden in de plantaardige sectoren binnen LTO Noord een stevig en herkenbaar gezicht heeft in het algemeen bestuur van de organisatie. Samen zijn we verantwoordelijk voor de belangenbehartiging en het toekomstperspectief van alle ondernemers in de land- en tuinbouw.”