Tholen - Presentator Rob Veenman hamerde gisteren tijdens de Meet & Green Energie van Greenport West-Holland bij alle sprekers op concrete data bij de plannen. Dat is en blijft lastig voor de bestuurders en beleidsmakers.

Toch werden er data genoemd, waarbij het in 2021 aanboren van diverse aardwarmte bronnen in Oostland al écht dichtbij is, terwijl 'het streven is' om met de glastuinbouw in de Greenport in 2040 energieneutraal te zijn. Stad en kas, of tuinder en burger, moeten samen die energietransitie voltooien, zoveel is duidelijk.

Het was gistermiddag de zevende editie van het energie-event, zonder stamppot, maar met circa honderd kijkers in een webinaromgeving met chatfunctie. 

40% extra warmtelevering met kas en stad op één warmtenet
Eerst nam Stijn Schlatmann, projectleider Warmte Samenwerking Oostland, de kijkers mee in de plannen. Dat deed hij aan de hand van duidelijke sheets met kaartjes en cijfers. Stijn gaf aan in geothermie veel potentie te zien voor de regio Oostland. Daarmee zou 30-45% van de warmtevraag moeten worden ingevuld. Een viertal bronnen (zie het kaartje hierboven) wordt snel aangeboord, zodat binnen aanzienlijke tijd (2022-2023) warmtelevering volgt. Ook is er een biomassaproject in de regio aanstaande.

De warmte die die bronnen oplevert, moeten zowel kassen als woningen (en andere panden) gaan verwarmen. Deze twee warmtevragers hebben echter niet dezelfde vraag op dezelfde momenten. Daarin ziet Stijn kansen, waarbij moderne technieken waaronder buffers voor opslag bij tuinders ("bijna iedere tuinder heeft er een, ook steeds grotere") het mogelijk moeten maken om 's nachts, als een deel van de basislast niet wordt benut, deze warmte op te slaan voor later.

Op die manier, zo rekende Stijn voor, zou over het hele stookseizoen 40% extra warmtelevering mogelijk zijn. Bovendien worden ook leidingen en bronnen beter benut, goed voor beiden. De warmte die aan de glastuinbouw wordt geleverd is vanwege het bovenstaande verhaal ook lager in prijs dan die voor woningen. Die kunnen, door gebrek aan back-upcapaciteit, ook net iets minder goed lang in de kou zitten. 


Stijn Schlatmann

Op koers
Na enig aandringen van presentator Rob liet Stijn weten dat 'Oostland op koers ligt', al gaat het dan vooral om de plannen, realisatie is andere koek. Dat wisten ook de kijkers in de chat, die o.a. wilden weten wat de kosten van alle plannen waren. Daarop kwam niet echt antwoord, al hoeven tuinders voor warmtenetten niet direct extra te investeren als slim gebruik wordt gemaakt van warmte plus warmtevraag.


Liesbeth van Tongeren

Primeurput Den Haag
Als tweede spreker mocht wethouder Liesbeth van Tongeren van de gemeente Den Haag spreken. In die gemeente zet men, net als de omringende tuinbouwgemeenten, in op aardwarmte. Den Haag heeft plannen voor 16 doubletten, waarvan de bron bij de Leyweg de primeur krijgt om als eerste in productie te gaan begin volgend jaar. 


Frank van Kuppeveld

Meer deelnemers aan vernieuwd Energieakkoord
Frank van Kuppeveld, ambassadeur Energie bij Greenport West-Holland én wethouder bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp mocht vervolgens vertellen over het Energieakkoord van de Greenport. Dat is verlengd, omdat het huidige akkoord dit jaar verloopt. In 2017 waren er 35 ondertekenaars, dat zijn er inmiddels voor de jaren 2021-2025 meer, waaronder tuinders, aardwarmteprojecten (11 in totaal in de Greenport), kennisinstellingen en gemeenten. Die laatsten hebben, zo vertelde Frank, baat bij deelname omdat steeds meer de verbinding kas-stad wordt gemaakt met het oog op de energietransitie. 

Het doel in het nieuwe Energieakkoord is om in 2040 met de glastuinbouw in de Greenport energieneutraal te zijn. Dat is tien jaar eerder dan het Nederlandse doel, 2050. Ook in Pijnacker wordt in 2021 een aardwarmtebron aangeboord. Daarmee moet op termijn de wijk Klapwijk van het gas af kunnen.


Jacco Besuijen

'Een glazen stad met een warm hart'
Frank zat aan tafel met Jacco Besuijen van tomatentelersvereniging Prominent. Jacco is er de energiemanager. Hij stipte ook het belang van CO2-levering aan en uiteraard werd ook de ODE aangehaald, die nu samen met een 'te gunstige verhouding gas- en elektraprijzen' tuinders remt in hun transitie naar o.a. aardwarmte. 

Frank kreeg het laatste woord. Haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak, daar draait het volgens hem om bij de energietransitie. Daar is geen speld tussen de krijgen. Met het Energieakkoord als 'kapstok voor projecten' zullen de komende tijd de resultaten en vast ook nieuwe plannen wereldkundig blijven worden. 

Tijdens het webinar werd door de Greenport de film 'Een glazen wereld met een warm hart' gepresenteerd. Die komt nog online. Net als de presentaties.