Alle tuinbouwsectoren behalve die van de groenten onder glas gaan vooruit in de conjunctuurbarometer die tweejaarlijks door het Vlaamse landbouwministerie wordt opgesteld. In de sierteelt klom de index wel op en ook fruittelers zien het positiever in dan dit voorjaar.

Glasgroenten - prijsdaling verwacht komend halfjaar
De telers van groenten onder glas zien hun index terugvallen van 88 naar 74. Voor de glasgroentetelers staat de index voor de voorbije periode op 68, terwijl die voor de toekomstige periode op 80 staat. 41% van de glasgroententelers verwacht komend halfjaar een prijsdaling. 46% van de telers verwacht in productie te krimpen, terwijl 20% denkt aan groei.

Sierteelt - positieve toekomstverwachting
In de sierteelt stijgt de index van 71 naar 86. De stijging van de gemiddelde index is uitsluitend het gevolg van positievere toekomstverwachtingen, die stegen van 68 naar 99. In de zeer diverse sector blijft de index over de voorbije periode staan op 74.

De helft van de siertelers rekent op stabiele prijzen in de toekomst, terwijl 21% een daling verwacht. Net iets meer dan de helft (55%) verwacht een status quo in productievolume, 45% rekent op een verhoging. 

Horeca-afzet en export geraakt
Zwaar geraakte deelsectoren in de coronacrisis waren vooral azalea’s, eenjarige bloemen, snijbloemen en planten. In de glasgroenten waren het sla, tomaten en komkommers die in de zomer vrij zwakke prijzen noteerden, terwijl horecaproducten zoals rucola en slaspecialties, zelfs na heropening van de horeca, het moeilijk bleven hebben. In beide sectoren, zowel glasgroenten, als sierteelt, viel ook de export tegen.

Ook over de hele linie dalend optimisme
Over de hele linie, met alle sectoren, daalt de index, na een kleine stijging dit voorjaar, opnieuw van 86 naar 71. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden zakt van 87 naar 65. Ook het optimisme voor de komende zes maanden daalt van 84 naar 76. 

Bekijk hier het hele onderzoek.