Tholen - Waarmee is de logistieke efficiënte het beste gediend: bij één overkoepelende en alwetende partij, of bij een zo open mogelijke markt met een zo groot mogelijke diversiteit aan actoren?

Met de lancering van Floriay stelt het bestuur van Royal FloraHolland zich op het eerste standpunt. En om goede redenen: de ontwikkelingen op digitaal gebied (lees: Floriday) zijn genoeglijk bekend, het zelf faciliteren van de logistieke bewegingen van klant naar veiling en van de verschillende veillocaties onderling ‘sluit direct aan op de strategie van Royal FloraHolland’. Een grotere digitalisering en verduurzaming wordt mogelijk, zo meent directeur Steven van Schilfgaarde; een standpunt waar vanuit technisch en technocratisch oogpunt - luister er financieel directeur David van Mechelen maar op na - absoluut veel voor te zeggen is.

V.l.n.r. Arnoud de Vries, Eric de Winter en Ton de Winter (foto credits: van De Winter Logistics)

In deze filosofie is de som meer dan de delen, maar er zijn ook vragen. Geïmpliceerd wordt dat ‘wij het beter kunnen dan jullie’, zo vatten verschillende transporteurs het samen. Er komt een heel groot lichaam met daarin heel veel know how en heel veel spullen (mensen, auto’s, faciliteiten, IT en meer), maar is men zich niet aan het vertillen? Dat hele apparaat gaat veel geld kosten en als de kweker straks keus heeft uit Floriway of Floriway, wat rekent Floriway dan eigenlijk? En die lege vrachtwagens en inefficiënte handling – of, om het dik aan te zetten, de impliciet veronderstelde onkunde bij hen die er hun brood mee verdienen – zou dat echt zo zijn? Natuurlijk niet. De voorbeelden van samenwerkingen en van voor elkaar bijspringende en inspringende transporteurs zijn talrijk, zoals ook kwekers in hetzelfde laantje op gebied van energie, warmte, afval, water, substraat en wat al niet meer gewoonlijk de koppen bij elkaar steken.

Helemaal als donderslag bij heldere hemel komt het nieuws niet; gezien de strategie zou de oplettende waarnemer een dergelijke ontwikkelingen hebben kunnen zien aankomen. Wat niet wegneemt dat ook veel vervoerders het nieuws gisteren online hebben moeten lezen. Sommigen wisten van niets, anderen zijn, conform de berichtgeving van FloraHolland, benaderd voor een gesprek.

Over de financiële kant van de zaak zijn tot op heden geen mededelingen gedaan. De Winter, Van Zaal Transport en Wematrans zullen vooralsnog onder eigen naam, met eigen mensen en behoud van zelfstandigheid blijven opereren. Achter de schermen volgt echter een geleidelijke integratie. De operatie zal worden geleid door Toon Vos (algemeen directeur) en Frank van Antwerpen (ad interim financieel directeur) en de directies van de drie deelnemers. Met de tijd vervallen de individuele kenmerken en ook de individuele belangen. RFH blijft dan over als enige aandeelhouder.

Klik hier voor meer informatie over Floriway