Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

KPMG: “Investeringen in grootschalig landschapsherstel betalen zich ruimschoots terug”

De investeringen die noodzakelijk zijn om uitgebluste landbouwgrond nieuw leven in te blazen en te kunnen hergebruiken voor het verbouwen van voedsel betalen zich relatief snel terug. Het herstel en het verbeteren van grond door het aanbrengen van ecologische correcties en het opnieuw aanplanten van vegetatie levert voor alle betrokkenen, zoals investeerders, overheden, boeren en inwoners, én het milieu dermate veel baten op dat de noodzakelijke investeringen op termijn ruimschoots worden terugverdiend. De voordelen komen niet alleen tot uitdrukking in direct financieel rendement voor private financiers, overheden en boeren, maar ook in het terugbrengen van de risico’s die een verarmd landschap met zich meebrengt, zoals droogte, erosie en leegloop van de bevolking naar steden. “De wereldbevolking is erbij gebaat dat dit soort verarmde grond nieuw leven wordt ingeblazen en over een aantal jaren kan worden gebruikt om voedsel op te verbouwen, zegt Frits Klaver van KPMG Sustainability. Klaver: “Dat kost veel geld, maar de door KPMG ontwikkelde True Value-analyse laat zien dat uiteindelijk investeerders, overheden, boeren en het milieu er beter van worden.”

Maatschappelijke baten aanzienlijk
Om inzichtelijk te maken wat de uiteindelijke maatschappelijke baten en lasten zijn van grootschalig landschapsherstel en grond weer geschikt te maken voor het verbouwen van voedsel heeft KPMG gekozen voor een stuk grond in het zuiden van Spanje. Klaver: “De Nederlandse stichting Commonland is daar inmiddels actief om samen met investeerders, boeren en de lokale bevolking aan landschapsherstel te doen. Grootschalig landschapsherstel lijkt vaak in eerste instantie een kwestie van het vinden van de noodzakelijke investeringen zonder dat duidelijk is welk rendement daar uiteindelijk tegenover staat. Voor het herstel van de 25.000 hectare grond in Spanje waarbij boeren overstappen naar regeneratieve landbouw is € 120 tot 140 miljoen nodig. Daarmee herstelt de biodiversiteit, wordt CO2 opgenomen door de bodem en nieuwe vegetatie aangeplant. Op deze manier moet de grond in twintig jaar hersteld zijn. Onze analyse maakt duidelijk dat de maatschappelijke baten van het uiteindelijke herstel aanzienlijk zijn, zo’n € 100 tot 500 miljoen afhankelijk van het gekozen scenario.”

Niet alleen financieel rendement
Uit de analyse van KPMG blijkt dat dat de baten niet alleen voortkomen uit financieel rendement voor de investeerders. Ook overheden en bevolking profiteren aanzienlijk, door nieuwe werkgelegenheid, minder werkloosheidsuitkeringen en meer inkomsten door belastingen. Klaver: “Nieuwe activiteiten rond het landschapsherstel, zoals educatie, geven lokale gemeenschappen daarnaast veel meer een gevoel van zingeving. Qua milieu zien wij de grootste maatschappelijke opbrengsten van de regeneratieve landbouw in het verbeteren van het behoud en beschikbaarheid van water. Het herstel van landbouwgrond zorgt bovendien voor een betere vastlegging van CO2, waar eventueel ook baten uit voort kunnen komen. Landschapsherstel verbetert bovendien de biodiversiteit, waardoor de bestuiving toeneemt en de opbrengsten van de omliggende conventionele boeren toeneemt. Een belangrijk voordeel van het herstel is bovendien dat het risico van landerosie kleiner wordt.”

Aantasting landbouwgrond voorkomen
Volgens Klaver staat het buiten kijf dat de landschappen en ecosystemen van de wereld in een ongekend tempo achteruitgaan. Klaver: “Een langdurige en systematische benadering van landschapsherstel is dan ook van onschatbare waarde. De wereldbevolking groeit van 7,7 miljard in 2019 tot 9,7 miljard in 2050. Hoewel op dit moment technologieën worden ontwikkeld om de voedselproductie per hectare te verhogen en de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden, neemt de hoeveelheid bruikbare grond om te verbouwen snel af. Vooral omdat de bodem niet duurzaam wordt beheerd. Dit onverantwoorde beheer heeft ertoe geleid dat in de afgelopen jaren zo’n 20% van de wereldwijde grond in productiviteit is gedaald. Als deze trend zich doorzet, kan dit leiden tot een wereldwijde ineenstorting van ecosystemen, een ernstig verlies aan biodiversiteit, voedselonzekerheid en zowel politieke als sociale instabiliteit. Het is dus van groot belang een verdere aantasting van de beschikbare landbouwgrond te voorkomen en de productiviteit van onbruikbare grond te herstellen. Dat vraagt om forse investeringen én een actieve betrokkenheid van investeerders, ondernemers, boeren en landgebruikers bij langdurige hersteloperaties. Die betrokkenheid op de lange termijn is essentieel. In het algemeen duurt het minimaal twintig jaar om een ​​landschap te herstellen.”

Voor meer informatie:
Andy Bellm
KPMG
020) 656 7039

Publicatiedatum: