Tholen - Transparantie met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie wordt steeds belangrijker in de tuinbouwsector. De maatschappelijke druk om duurzamer te produceren neemt toe en kwekers willen laten zien dat zij verantwoord bezig zijn. “Met behulp van MPS-ABC kan ik aan mijn klanten laten zien dat mijn product duurzaam is geproduceerd,” vertelt Roel van Schie, van Sjaak van Schie B.V. 

Diverse (markt)partijen vragen om geborgde milieuregistratie. Het Platform Duurzame Handel Bloembollen & Vaste Planten stimuleert bijvoorbeeld certificering en Royal FloraHolland vraagt van iedere aanvoerder uiterlijk 31 december 2020 een digitale milieuregistratie en uiterlijk 31 december 2021 een marktconform milieucertificaat. Uiteindelijk werken steeds meer partijen toe naar de FSI duurzaamheidseisen die in de sierteeltsector zijn gesteld. Met MPS-ABC voldoen kwekers aan de eisen van marktpartijen zoals Royal FloraHolland.

Custom made
“Voordeel van MPS-ABC is dat het verbruik binnen onze registratieomgeving met de smartphone of tablet kan worden ingevoerd. Dit kan tijdens of na het toepassen van het verbruik,” vertelt Mattijs Renden, Standards manager MPS-ABC bij MPS. “Het is ook mogelijk om de eigen omgeving in te richten: klanten kunnen naar behoefte modules aan- of uitzetten. Wie bijvoorbeeld alleen deelneemt aan MPS-ABC, kan de opties voor bijvoorbeeld MPS-GAP uitzetten. Dat maakt de registratieomgeving overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.” Wie wil, wordt bovendien geholpen met het opstarten van de registratie en er zijn stap-voor-stap instructievideo's beschikbaar.

Voordelen op meerdere niveaus
Volgens Roel van Schie, algemeen directeur bij hortensiakwekerij Sjaak van Schie B.V. heeft MPS-ABC milieucertificatie meerdere voordelen. Het bedrijf is in het bezit van een MPS-A certificaat.  “In de eerste plaats biedt het duidelijkheid naar je klanten. Deze stellen steeds meer eisen en met MPS-ABC is voor iedereen duidelijk hoe duurzaam er is geproduceerd. Hoe meer de markt, de kopers en met name de retail zich achter het certificaat scharen, hoe minder het voorkomt dat je moet uitleggen wat je doet. Dat scheelt gedoe. Daarnaast word je effectiever in je eigen bedrijfsvoering, omdat je zowel gaat sturen op kwaliteit als op je certificering. En tot slot is het een hulpmiddel in het nemen van een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarmee we ervoor gaan zorgen dat de Nederlandse sierteelt toekomst heeft.”

Terugkijken: afgelopen zomer sprak MPS Roel in een van de kassen in het Westland over zijn certificering:

De instapprijs voor deelname in Nederland is 290 euro. In het tweede jaar, als audits, monsternames, kwalificaties en certificering worden gedaan geldt het certificeringsbasistarief van 700 euro. Kiezen voor MPS is kiezen voor persoonlijk contact. MPS heeft een wereldwijd netwerk van coördinatoren en een serviceteam dat kwekers helpt en ondersteunt. Bovendien heeft de organisatie alles onder één dak: van registratieomgeving tot audits, monsternames en certificering. MPS-ABC bewijst zich al 25 jaar als tool voor verbetermanagement. Meer dan 5000 productielocaties in meer dan 50 landen maken gebruik van MPS-ABC om hun duurzaamheidsinspanningen meetbaar te maken.

Impact op milieu
“De eisen van de markt worden scherper. Actuele registratie op gewasniveau is daarbij het belangrijkst,” vertelt Renden. “Ons MPS-ABC certificaat is een internationaal geaccepteerd schema. Op basis van geregistreerde data maken we de duurzaamheidsinspanningen van kwekers transparant en meetbaar. Door het registreren van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, water en afval wordt gemeten hoe duurzaam een bedrijf produceert. Dit leidt tot een bewuster verbruik van middelen. Bovendien kunnen kwekers de gegevens gebruiken om hun productie verder te verduurzamen: klanten ontvangen elke drie maanden een kwalificatie-overzicht dat gebruikt kan worden om de bedrijfsvoering bij te sturen. Ook op die manier kan deelname aan MPS-ABC uiteindelijk weer geld opleveren.”

 

 

Voor meer informatie:


MPS
www.my-mps.com

 Sjaak van Schie
www.sjaakvanschie.nl