In het najaar ontsmetten bollentelers hun bloembollen voordat ze weer de grond in gaan. Medewerkers van het hoogheemraadschap surveilleren de komende weken om daar toezicht op te houden. Het is namelijk belangrijk voor een goede waterkwaliteit dat bij het ontsmettingsproces geen resten van gewasbeschermingsmiddelen via het erf in de sloot terecht komen. Enkele tips om dit te voorkomen zijn:

  • Gebruik twee heftrucks, één binnen en één buiten;
  • Plaats droogrijmatten op de vloer onder de deur en voor de ontsmetinstallatie;
  • Gebruik opvangroosters om druppels ontsmettingsmiddelen op te vangen voor de ontsmetinstallatie;
  • Werk zo veel mogelijk binnen;
  • Laat de bollen goed uitdruipen (een hele avond) vóórdat ze naar het land worden getransporteerd;
  • Laad de bollen binnen op de bollenstransportwagen met opvanggoot.

bron: hhnk.nl