Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Westland Infra gaat uit van daling glas in investeringsplan

Veel glas kan er in Westland niet meer bij, maar teelten intensiveren wel met als gevolg ook meer energievraag (bijvoorbeeld om te belichten). Daar moet Westland Infra als leverancier van gas en elektra het net op blijven aanpassen, al is er geen acute noodzaak voor investeringen. Oftewel: het net is prima. 

Die conclusie kan worden getrokken uit het Investeringsplan 2020 dat Westland Infra Beheer gisteren presenteerde. In het plan beschrijft de netbeheerder de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die de komende periode nodig zijn voor de elektriciteits- en gasnetten. Daarbij gaat men, in zowel een optimistisch als pessimistisch groeiscenario voor de glastuinbouw uit van een areaaldaling.

Dit jaar heb­ben de lan­de­lij­ke én re­gi­o­na­le net­be­heer­ders voor elektriciteit en gas hun in­ves­te­rings­plan ter toet­sing bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) moeten indienen. Op 23 september heeft de ACM de be­vin­din­gen van alle plannen, en dus ook die van Westland Infra bekend gemaakt.

De ACM geeft aan dat er in het gebied van Westland Infra geen in­ves­te­rin­gen wor­den ge­daan die niet nood­za­ke­lij­k zijn. 


De Westlandse glastuinbouw 's nachts vanuit de lucht, gefotografeerd door Tom Hegen, een Duitse luchtfotograaf.  

Kleine daling glas
In het plan gaat de netbeheerder uit van een optimistisch en pessimistisch scenario voor de glastuinbouw. In het optimische scenario is sprake van een afname van netto 2.400 hectare areaal aan glastuinbouw in 2018 naar 2.100 hectare in 2030. Er vindt een intensivering van de teelt plaats en verduurzaming van de energievoorziening.

Als gevolg van de verduurzaming neemt het opgestelde WKK-vermogen in dit scenario af tot circa 580 MW in 2030. Voor warmte uit geothermie en restwarmte is in dit scenario aangenomen dat alle mogelijke bronnen worden benut. Voor geothermie is uitgegaan van 6,4 PJ (uit circa 20 diepe en 9 ondiepe geothermiebronnen). De benutting van restwarmte is in dit scenario gelijk verondersteld aan 2,8 PJ. 

Grotere daling glas
O.a. het coronavirus zorgt voor onzekerheid. Er is dan ook rekening gehouden met een pessimistisch scenario. In het pessimistische scenario is sprake van een afname van netto 2.400 hectare areaal aan glastuinbouw in 2018 naar 1.650 hectare in 2030. Er vindt minder intensivering van de teelt plaats, met als gevolg een mindere energiebesparing en verduurzaming van de energievoorziening.

Als gevolg van de verduurzaming neemt het opgestelde WKK-vermogen in dit scenario af tot circa 550 MW in 2030. Voor warmte uit geothermie en restwarmte is in dit scenario aangenomen dat niet alle mogelijke bronnen worden benut. Voor geothermie is uitgegaan van 3,1 PJ (uit circa10 diepe en 3 ondiepe geothermiebronnen). De benutting van restwarmtes in dit scenario gelijk verondersteld aan 4,0 PJ.

Iedere twee jaar nieuw plan
Met ingang van dit jaar publiceert Westland Infra Beheer iedere twee jaar een Investeringsplan. Het eerstvolgende investeringsplan wordt uiterlijk 1 januari 2022 gepubliceerd. Het plan is rond 1 november 2021 gedurende vier weken beschikbaar voor inzage en advies.

Bekijk hier het plan van 2020.