In koelcontainers kiest de koude lucht vaak de kortste route waardoor de lading verse AGF niet op de gewenste temperatuur blijft. 

"Koude lucht is 'lui' en kiest de weg van de minste weerstand," legt Barry Hugo uit, directeur van Dunlash South Africa en Refrigerated Air Flow Technologies (RAFT). 

Dit probleem leidde tot de ontwikkeling van de vernieuwde RAFT-kit die past in iedere 40ft koelcontainer. De kit dwingt de koude lucht tot het volgen van een meer horizontale route tussen de pallets. Dit wordt bereikt door een deel van de bodem van de container met een mat te bedekken en het blokkeren van de open ruimtes onder en boven de pallets. 

Schematische weergave van de luchtstroom die kan worden gecreëerd met de RAFT Kit (in het nieuwste ontwerp zijn de stuwzakken vervangen door kartonnen schotten) 

Aangezien de koele lucht nu over een kleinere oppervlakte wordt  aangevoerd en niet over de bovenkant van de lading, neemt de snelheid van de luchtstroom toe waardoor deze de hele lading bereikt en de pulptemperatuur van het fruit beter kan worden beheerst.

Proeven met de toepassing van de RAFT kit in containers met steenfruit en citrus hebben aangetoond dat het systeem op de zelfde reis het temperatuurverschil tussen de lading met 1,5°C tot 2°C, reduceerde ten opzichte van de controlecontainers en dit had rechtstreeks effect op de kwaliteit van de lading bij aankomst. 

De temperatuur blijf gelijkmatiger, zowel voor als achterin de container, waar de koude lucht door de pallets wordt gestuwd. 

De RAFT kit is in Zuid-Afrika gepatenteerd en de internationale patentaanvraag loopt nog. De ontwikkelaars denken niet dat de technologie elders ter wereld al wordt gebruikt.

Door de lockdown moesten de proeven met avocado's worden uitgesteld maar Barry acht het zeer waarschijnlijk dat de kit, waarvan het gebruik een kleine €40 per container kost, aanzienlijk meer waarde toe zal voegen door de betere temperatuurbeheersing, zowel op zichzelf toegepast of ter aanvulling op een systeem in containers met CA, MA of een ozongenerator. 

Kartonnen schotten vervangen opblaasbare stuwzakken
In plaats van opblaasbare stuwzakken wordt bij dit nieuwe ontwerp gebruik gemaakt van speciaal ontworpen kartonnen schotten, die boven en onder de pallets worden geplaatst. Deze schotten voorkomen dat de koude lucht de kortste route neemt en dwingen deze als het ware tussen de pallets. 

"De resultaten van de proef met citrus en pruimen waren erg positief. De kit heeft zijn waarde absoluut bewezen."

Een temperatuurgevoelige categorie, zoals druiven, zou volgens Hugo ook voordeel kunnen hebben van dit systeem.

 

Voor meer informatie:
Barry Hugo
DunLash South Africa 
Tel: +27 10 590 5865
Email: barry.hugo@dunlash.com
https://dunlash.com/