De inzet van betaalde en onbetaalde arbeid op Nederlandse glastuinbouwbedrijven heeft een dalend verloop, zo laten (voorlopige) cijfers van het CBS en onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research t/m 2019 zien. Met name het aandeel onbetaalde arbeidskrachten (ondernemers en gezinsleden) daalt sterk. Dit betekent dat er steeds minder glastuinbouwbedrijven zijn en dat er meer met betaalde arbeidskrachten wordt gewerkt.Glastuinbouwbedrijven worden steeds groter en dus neemt het aantal arbeidsjaareenheden ook toe. De productiviteit doet dat niet. Lees hier het hele rapport.