Aanvragen BSN seizoensarbeiders gaat door:

"Werknemer die geen BSN heeft moet zich bij een RNI-loket identificeren"

De 19 RNI-loketten in Nederland zijn aangemerkt als vitaal proces en zijn, ook in deze crisistijd, gewoon open. Werkgevers kunnen voor hun seizoenarbeiders op de gebruikelijke wijze afspraken maken bij de 19 RNI-loketten in het hele land. Vanwege de corona-crisis kan het wel zijn dat de RNI-loketten minder bezet zijn. Het kan ook voorkomen dat er minder snel of helemaal niet op redelijke termijn een afspraak ingepland kan worden. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft hierover contact gehad met het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor advies.

Advies
De Werkgeverslijn adviseert het volgende:
 - Plan ruim van tevoren uw afspraken met uw seizoenarbeiders in bij een RNI-loket. Dit kan digitaal of telefonisch.
 - Is het niet mogelijk bij het dichtstbijzijnde RNI-loket, probeer dan een afspraak te maken bij een nabij gelegen RNI-loket.
 - In geval van spoed kan de Werkgeverslijn helpen om iemand direct in contact te brengen met een contactpersoon bij een RNI-loket.

Dit gaat als volgt: Stuur een bericht aan de Werkgeverslijn via email, met daarin het verzoek om de contactgegevens door te geven van het gewenste RNI-kantoor. Van de Werkgeverslijn ontvangt men dan een naam en telefoonnummer van het desbetreffende RNI-loket.

Regeling piekarbeid
Wordt er gebruik gemaakt van de regeling piekarbeid van de cao open teelten?
 - Meld piekarbeiders uiterlijk de vijfde werkdag aan bij BPL Pensioen;
 - Indien piekarbeiders niet binnen 5 werkdagen een BSN-nummer kunnen krijgen, kan men coulance krijgen van BPL Pensioen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden. Men dient een schriftelijk bewijs (bijvoorbeeld een e-mail) te hebben van het betreffende RNI-loket, waaruit blijkt dat het niet haalbaar is om binnen vijf dagen een BSN te ontvangen.

Stuur een bericht aan BPL Pensioen via email met het verzoek om coulance én voorzien van het schriftelijke bewijs.
BPL Pensioen beslist over coulance. Bericht over het besluit volgt automatisch. Er moet op gelet worden dat de RIVM-richtlijnen in acht worden genomen bij het vervoer van seizoenarbeiders naar een RNI-loket. Er moet altijd sprake zijn van minimaal 1,5 meter afstand tussen de personen. Raadpleeg het RNI-kantoor vooraf welke specifieke regels er gelden voor inschrijving van meerdere personen.

Tips om rekening mee te houden
Elke werknemer die nog een BSN nodig heeft, moet in eigen persoon bij een RNI-loket zich identificeren en zich laten inschrijven in het RNI-register. Vervolgens krijgt hij of zij het BSN uitgereikt. De gemeente verwacht dat de werknemer Nederlands, Engels of Duits spreekt. Spreken zij geen van deze talen dan is een begeleider/tolk noodzakelijk. Ook kan aan de begeleider/tolk gevraagd worden of hij/zij zich kan identificeren.

Laat werknemers het RNI-registratieformulier al vooraf digitaal invullen en uitgeprint meenemen. Vul hierop het buitenlandse woonadres in en het adres waar ze in Nederland verblijven op het moment van inschrijving. Het inschrijven zelf duurt zo’n 10 minuten per persoon. De ingeschrevene krijgt direct een brief mee met daarin het BSN.

Zorg ervoor dat alle werknemers een geldig reisdocument (ID-kaart of liever nog een paspoort) bij zich hebben. Bij het inschrijven in de RNI worden mensen zorgvuldig geïdentificeerd om fraude te voorkomen. Inschrijving is daarom niet mogelijk met een rijbewijs of een verblijfsvergunning.

Bron:  Werkgeverslijn land- en tuinbouw


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven